– Denne saken må til Stortinget – Hnytt

Siste:

– Denne saken må til Stortinget

Etter siste episode av «Hvem drepte Birgitte Tengs" sitter en igjen med mange av de samme spørsmålene. Men spørsmålene rundt fetteren tror Harald Dale vil stilne.

KARMØY: Forfatter Bjørn Olav Jahr sier i en kommentar at han ser på serien som en seier for samfunnskritisk journalistikk. På spørsmål om han tror gjerningsmannen blir funnet, sier han at han har tillit til at politiet kan gjøre en god jobb  i forhold til det i dag. Hans fokus med både boka og serien har vært å sette fokus på det dypt urimelige i at fetteren har måttet leve med et drapsstempel på seg. Dale er enig.

– Dette paradokset at det er sagt at det er mer enn 50 prosents sannsynlighet for at han har gjort det i den sivilrettslige saken, og at den ikke kan reverseres, det er nesten skammelig. Denne saken må til Stortinget. 

– Gjenopptakelseskommisjonen behandler jo bare straffesaker, og fetteren er sivilrettslig dømt for et drap. Det er vel det eneste tilfellet jeg kjenner til. Hadde det vært en strafferettsak, så ville det stått gjenopptakelse skrevet over hele saken. Jeg håper politikerne vil se på dette, sier Jahr.

Dale føler at stemningen i Kopervik er i ferd med å snu seg. Jahr tror også at flere i politiet ser saken i et nytt lys.

– Vi har fått vist for alle at politi, påtalemyndigheter og rettsvesen har gjort en for dårlig jobb. Det virker som om mange i politiet har tatt selvkritikk, men problemet ligger høyere oppe. Det ser ikke ut til å ha nådd påtale og rettsvesen i samme grad.