– Jeg har kjent på både fortvilelse og skuffelse – Hnytt

Siste:

Turid Aune (H).
Turid Aune (H).

– Jeg har kjent på både fortvilelse og skuffelse

Turid Aune (69) har et stort hjerte for de eldre og hjelpetrengende i samfunnet. I åtte år har hun sittet i kommunestyret og i hovedutvalget for helse og omsorg i Karmøy, men nå er det på tide å trappe ned for Høyre-politikeren.

KOPERVIK: Da Aune fikk forespørsel fra nominasjonskomiteen om å ta gjenvalg i mars i år, takket hun nei. For henne er åtte år nok, og hun ser nå frem til mer fritid.

– Jeg har alltid jobbet. Nå har jeg lyst å ha mer fri. Jeg har mange venner som jeg ønsker å være sammen med oftere. Jeg har også hobbyer som ligger på is. I tillegg ser jeg frem til å besøke sønnen vår som bor i Oslo, mer. Vi har også kjøpt oss leilighet i Spania. Jeg gleder meg til å kunne reise til Spania uten å tenke på at jeg burde være et annet sted, sier Turid Aune. 

I 1976 flyttet hun og ektemannen til Kopervik hvor han fikk seg jobb som distriktslege. Sammen jobbet de på Kopervik legesenter. Han som lege, og hun som daglig leder. 

– Jeg trivdes veldig godt på jobben. Jeg gledet meg til å gå på jobb hver dag. Det var egentlig en nedtur å slutte, men det oppdaget jeg ikke før det var gjort. Mannen min jobbet som lege frem til han var 70. I dag er han 72. Jeg sluttet i 2014 på grunn av politikken. Jeg følte det ble litt mye med begge deler.

Mistet yngstesønnen

I 2011 ble Aune spurt om hun ville stå på Høyres liste. Først sa hun nei, men et lite dytt fra mannen var det som skulle til.

– «Du har jo så mye du brenner for sa han», og det har jeg jo. Jeg var ikke forberedt på å komme inn i kommunestyret, men så gjorde jeg det. 

– Har du alltid vært engasjert?

– Jeg har vært leder for foreldrelag både på skolen og i musikkskolen, og ikke minst har jeg vært engasjert i Stangaland Brass. Så engasjementet har alltid vært der. Vi har hatt to sønner som var engasjerte i musikken. Dessverre har vi bare en igjen nå. Til jul er det fire år siden vi mistet yngstemann. Det var tungt for oss.

– Vil du fortelle litt mer om dette?

– Han fikk en immunologisk sykdom. Han fikk oppfølging på sykehuset og gikk en tid på dialyse. Det var snakk om at jeg skulle gi en nyre til ham. Det var jeg selvsagt villig til og ble undersøkt og klargjort med tanke på det. Men så bedret nyrefunksjonen hans seg, og det ble ikke aktuelt lenger. Men plutselig og overraskende gikk det feil vei. Han fikk hjertestans og døde på sykehuset. Han ble 40 år, forteller hun.

– Mye fortvilelse

For Aune har tiden etter sønnens dødsfall vært tung, men det har hjulpet godt å kunne bearbeide sorgen sammen med ektemannen og eldstesønnen.

– Man lærer jo mye av det. Når du har jobbet på et legesenter, har du opplevd at mange har hatt en sorg. Det ble på en måte ikke enestående for oss. Jeg tenker mye på alle andre som også bærer på en sorg og takler den. Jeg har jo sett og hørt mye i jobben på legesenteret. Det gjør noe med deg som person. Du blir ydmyk. 

Skuffelse og fortvilelse er noe hun ofte har kjent på når innbyggerne ikke føler de får tilbudene de føler de har behov for. 

– Jeg brenner også for arbeidet med rus og psykiatri. Det har vært mye fortvilelse for de som havner utenfor. Jeg har sett hvordan det sliter på familien rundt også. Da kommunen sa opp avtalen med ABR-senteret, reagerte jeg kraftig og sendte saken til kontrollutvalget. Det endte heldigvis opp med at vi i det minste fikk en intensjonsavtale.

Også rettigheter for de som er rammet av demens, samt pårørende er en sak hun har engasjert seg i. 

– Jeg har opp gjennom årene sett så mange slitne pårørende som har hatt demente hjemme, og som ikke kommer seg noen vei. Jeg fikk vedtatt og opprettet hukommelsesteamet som ble opprettet høsten 2016. Det er jeg veldig glad for, og jeg håper på flere ressurser i demensomsorgen.

Står hjertet nærmest

Engasjementet er stort, og Aune brenner for mye. Det er saker innen helse og omsorg som står hjertet hennes nærmest. Det å skape gode tjenestetilbud for innbyggerne i Karmøy har vært alfa og omega. Hun har sammen med partiet fått gjennom mange saker, noe hun er stolt over, men det har også vært en del nedturer, spesielt under forrige periode med stadige innsparingstiltak i helse og omsorg.

– Vi opplevde blant annet at ordningen med den kommunale middagsutleveringen forsvant. Administrasjonen la ned dette uten at vi som politikere ble informert om det. Vi leste om det i avisen. Det var veldig vondt. Dette var et tilbud som gikk direkte til de som trengte det mest. 

Under forrige møte i hovedutvalget tok Aune opp dette temaet igjen og opplevde at det var stor vilje å få det opp på agendaen igjen.

– Det virket som de fleste i hovedutvalget ønsket dette. Vi kan ikke bare vedta at folk skal bo hjemme lengre uten at de får tilbud til å klare seg. Administrasjonen mener vi ikke har råd til det, men dette er mat som folk betaler for selv. Det handler om å finne en praktisk løsning. Det skal vi jobbe med på neste hovedutvalgsmøte.

– Jeg vil tro at du får mange henvendelser fra innbyggere som trenger hjelp?

– Ja, jeg får veldig mange. Det kan være alt fra en datter eller en sønn som forteller om moren sin som ikke får sykehjemsplass, eller fortvilte foreldre i vonde barnevernsaker. Når det gjelder barnevernet, har vi hatt tunge saker som for eksempel Glassjenta og Deloittes Forvaltningsrevisjon i 2016. Det har vært arbeidskrevende.

Vil ha valgfrihet

– Kvier du deg noen gang for å ta tak i vanskelige saker?

– Ikke når det gjelder brukerne. Jeg er en av innbyggerne. Det kan like gjerne ramme meg slik det rammer andre. Jeg synes derfor det er viktig å være på brukernes side og forstå dem. Jeg er blitt veldig glad i karmøybuen.

– Jeg synes ikke at standarden til folk flest skal være dårligere enn den jeg selv vil ha. Ta for eksempel dette med sykehjemsplass. Vil jeg kjøre helt til Spanne hver dag dersom for eksempel mannen min skulle fått sykehjemsplass der? Det er ikke sikkert jeg har bil en gang, og ikke har jeg pårørende til å hjelpe. Jeg synes ikke pårørende i Skudeneshavn skal måtte reise helt til Spanne eller Vea for eksempel. Dette gjelder selvsagt også omvendt. Det har med respekt å gjøre, sier hun.

Hun ønsker at innbyggerne i kommunen skal ha valgfrihet. Det å komme til et sykehjem hvor man kjenner folk og huset mener hun også er viktig, kanskje et sted hvor pasientene tidligere har vært tilknyttet dagavdelingen.

– Når du blir eldre, er det viktig å komme inn i kjente omgivelser når det gjelder fast sykehjemsplass.

Hun trekker også frem dette med mat og ernæring og sikter til Maslows behovspyramide som består av fem trinn, hvor de mest grunnleggende behovene ligger i bunn.

– Det er mye kjekt vi kan finne på, men vi må legge bunnlinjen først for å komme oss oppover i pyramiden. Hvis ikke, så faller alt ned. Jeg liker å følge denne pyramiden. Vi som politikere må prioritere de viktigste tingene først.  

– Vi skal ikke undervurdere dette med mat og helse. Istedenfor å stappe i oss vitaminer i form av piller fordi vi har for lav blodprosent eller for lite B12, så er det viktig med påfyll av god og ernæringsrik mat. Derfor var det veldig sårt da middagsutleveringen fra kommunen forsvant. Det svir ennå, legger hun til. 

Fått gjennom masse

Selv om partiet er i opposisjon, så har hun likevel opplevd at partiet har fått flertall og fått gjennom veldig mange saker. Hun beskriver det som en seier hver gang de får gjennom en sak. Hun føler også at partiet har fått markert seg godt i saker som gjelder helse og omsorg. I siste hovedutvalgsmøte fikk partiet for eksempel enstemmighet for å opprette egen guttedag på Helsestasjon for ungdom.

– Det viste seg at ved evaluering av ungdommene som har benyttet seg av tilbudet fra Helsestasjon for Ungdom, var det kun tre prosent av guttene som benytter seg av tilbudet nå. Dette er vi i hovedutvalget langt fra fornøyd med og vil gjøre noe med.

I forrige periode satt hun i hovedutvalget sammen med Harald Skorpe i fire år. Nå har hun med seg Jan Birger Medhaug på laget.

– Det er jeg veldig takknemlig for. Han er veldig flink. Vi jobber godt sammen og tenker likt. Det blir mer og mer krevende å være politiker i dag. Innbyggerne forventer mer av oss. Vi har mye å jobbe for. Når folk ikke føler de blir hørt eller trodd, så er ikke det greit.

Aktiv med seniorene

For halvannet år siden ble det startet opp eget lokallag i Karmøy Høyre for de over 62 år. Turid Aune er i dag leder for Karmøy Senior Høyre.

– Her er det mange som tidligere har vært engasjert i Karmøy Høyre. Selv om jeg ikke kommer til å være leder her lengre, så kommer jeg nok til å være aktiv her. Jeg synes det er et flott tiltak. Det bidrar til at vi blir engasjerte, og vi får vite hva som rører seg i samfunnet. Vi må aldri slutte å være nysgjerrige.