– Vi blir ikke gamle før vi tror vi vet alt best – Hnytt

Siste:

– Vi blir ikke gamle før vi tror vi vet alt best

Einar Steensnæs er senior, men verken pensjonist eller gammel. I januar går han over i pensjonistenes rekker, men gammel blir han sannsynligvis aldri.

SENIORFESTIVALEN: I dag holdt han foredrag om mennesker han har møtt, som har gjort inntrykk på ham, og som  har gjort ham mer lydhør for andres meninger. Det tenker han er en viktig forutsetning for ikke å bli gammel.

– Jeg tror en først blir gammel når en tror at en vet alt best, at en tror det er egne vurderinger og tanker som skal gjelde for samfunnet.

Hør mer i videoen over.