«Samfunnsnytten styres ved kommunale vedtak» – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Fjord Motorpark
Arkivfoto: Fjord Motorpark

«Samfunnsnytten styres ved kommunale vedtak»

«Harald Dale benytter nesten enhver anledning i sin faste spalte i Karmøynytt til å ytre sin skepsis til kommunens vedtak for Fjord Motorpark. Denne gang trekker han sammenligning med et datasenter for kryptovaluta i Dales gamle hjembygd,» skriver styreleder i Fjord Motorpark, André Kidess i denne kronikken:

MENINGER: Dale erkjenner endelig de positive sidene ved Fjord Motorpark, og viser til at 5 000 motorsportutøvere i vår region kan få sin lenge etterlengtede idrettsarena, at aktiviteten på anleggene vil gi tryggere trafikk, færre trafikkulykker og dermed færre skader ved at flere får øvet sine kjøreferdigheter og trafikkforståelse. At ungdomsmiljøet blir bedre, at det blir mindre narkotikabruk og kriminalitet blant de unge når enda flere får en aktiv fritid.

Dessverre mistenker vi at Dale er ironisk om de positive sidene ved Fjord Motorpark.

LES OGSÅ: HARALDSPLASS: «Med tvang skal samfunnsnytten sikres»

Kronikken starter med overskriften «Med tvang skal samfunnsnytten sikres». Dale vet selvsagt at ekspropriasjon skjer imot grunneiernes ønsker. Vi merker oss Dales fokus på tvang i akkurat denne saken. Arealet er taksert til kr. 483.575, og dokumenterer lav landbruksverdi i tråd med Rogaland fylkes arealbruksanalyse. Haugaland tingrett satt likevel erstatningssummen til ca. 8 ganger høyere enn taksten. Kommunen eksproprierte langt høyere verdier den siste tiden (private hager og bolighus), men denne tvangen lar Dale «passere».

Dale legger også vekt på at ekspropriasjon til samfunnsnyttig formål ble vedtatt med en stemmes overvekt i kommunestyret. Ja slik virker demokratiet. Det er ikke krav at ekspropriasjon skal vedtas med for eksempel ¾ flertall. Det holder med simpelt flertall slik det gjør i en rekke andre meget viktige saker, som for eksempel kommunebudsjettet. Det har vært flertall for Fjord Motorpark i kommunestyret i 10 år, herr Dale.

Dale virker også bevisst når han trekker fram støyen fra datasenteret i hjembygden sin, en støy det visstnok ikke var informert om. En bevisst vinkling for å skape negative assosiasjoner. Dale kjenner godt til den omfattende kartlegging og informasjon som er gitt om støy i forhold til Fjord Motorpark.

Dale etterlyser informasjon om økonomien i prosjektet og knytter det opp mot samfunnsnytten. Her vil vi vise til omfattende saksutredningen som ble lagt fram for Karmøys politikere i forbindelse med ekspropriasjonssaken. En sak som endte i ekspropriasjon, hvilket betyr at flertallet mener samfunnsnytten er stor nok.

Idrettsklubbene er vant til omkamper i denne saken. Med bakgrunn i tidligere artikler fra Dale så overrasker det ikke at Dale støtter politikerne som led nederlag i ekspropriasjonssaken og som enda ikke har gitt opp å sette krokfot på prosjektet.

Fylkesmannen har behandlet saken i over 7 måneder og vi venter med økende utålmodighet på en avgjørelse, slik at vi kan komme i gang. Inntil da er anbudsprosessen stoppet. Kontraktsstrategien er konkurranse med forhandling, og informasjonen er naturligvis

konfidensiell. Ingen entreprenører har ferdig levert sine tilbud, og kontraktsum er derfor heller ikke kjent verken for dem eller oss.

André Kidess

Styreleder

Fjord Motorpark AS