Ordfører reagerer kraftig på utslipp ved Husøy: – Det er til sjenanse – Hnytt

Siste:

Ordfører Jarle Nilsen.
Ordfører Jarle Nilsen.

Ordfører reagerer kraftig på utslipp ved Husøy: – Det er til sjenanse

Ordfører Jarle Nilsen reagerte sterkt på utslipp fra næringsområdet på Husøy da han var på befaring for drøyt to uker siden.

POLITIKK: Under saken om ny utslippstillatelse til Pelagia Karmøy Fiskemel AS tok ordfører Jarle Nilsen ordet og fortalte om da han var på befaring etter klager fra de lokale.

– Det var ikke lenge siden det var utslipp og tilgrising av både strender og kaier og havner og båter. Jeg var der borte rundt en halv uke etter utslipp. Da så en fortsatt spor og kjente lukt. Jeg fikk tatt og holdt en stein som var sleip og luktet, sa Nilsen.

– Det er til sjenanse, fortsatte han, og fortalte at han fikk med seg dokumentasjon derfra.

– Utslippene er ikke fra virksomheten direkte, men en båt. Det er sterkt kritikkverdig at en båt so mer landliggende der som renser tankene sine, sa Nilsen og påpekte at det henger plakat på området som sier rensing er forbudt, men at det er folk som ikke brydde seg.

Han har så tatt kontakt med administrasjonen og har sendt en anmeldelse på vegne av Karmøy kommune.

Roste rådmannen

Magnar Jordåen (V) tok ordet og roste rådmannens ønske om å ta tak i saken.

– Jeg har selv registrert lukt i sommer. Jeg tror det er viktig å følge opp virksomhetene og det er viktig for nærmiljøene at vi følger opp det totale utslippet slik at det blir levelig både for de på øysiden, fastlandssiden og området rundt, sa Jordåen, som synes det var bra at en fokuserer på innbyggerperspektivet.

Ønsker å se på felles områderegulering

Det var rådmannen som foreslo å se på en felles områderegulering for området i saksdokumentet, som ble enstemmig vedtatt.

– Vi behandler gjerne en og en søknad, og hver for seg kan det være innenfor, men det kan være et behov for å tenke større og se det i sammenheng. Vi vil gjerne se  på hvordan dette kan bli bra totalt sett for de i nærmiljøet, forklarte rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Les mer i Karmøynytt førstkommende onsdag.

Magnar Jordåen (V).