«Med tvang skal samfunnsnytten sikres» – Hnytt

Siste:

«Med tvang skal samfunnsnytten sikres»

– Er det OK ”å gjennomføre en tvangsovertakelse av privat eiendom på Helganes til et prosjekt som viser seg å ikke være økonomisk gjennomførbart?”.

HARALDSPLASS: Fjord Motorpark er et prosjekt for framtida med stor og positiv innflytelse på svært mange og viktige samfunnsområder. At 5000 motorsportutøvere i vår region endelig får sin lenge etterlengtede idrettsarena, er nesten for en selvfølge å regne. Viktigere er det at aktiviteten på de nye, store motorsportbanene vil gi tryggere trafikk, færre trafikkulykker og dermed færre skader og som en konsekvens også lavere dødsrisiko i trafikken når flere får bedre kjøreferdighet og trafikkforståelse.

Ungdomsmiljøet blir bedre. Det blir mindre narkotikabruk og kriminalitet blant de unge fordi flere får en aktiv fritid.

Trafikken på flyplassen vil øke så mye at all usikkerhet omkring driftsgrunnlaget og framtidig liv for flyplassen forsvinner. Belegget på hotellene vil øke så mye at det blir behov for å etablere nye overnattingssteder. Næringslivet generelt må ansette flere for å kunne levere varer og tjenester til Motorparken som totalt vil gi distriktet en økonomisk overrisling på 70 millioner årlige kroner.

Jeg har bladd gjennom gamle journalistblokker fra møter i Karmøy formannskap og kommunestyre og funnet de fleste av de nevnte vyene og argumentene der. Med en stemmes overvekt mente kommunestyret at prosjektet Fjord Motorpark i sum er så samfunnsnyttig at en med tvang kan frata en rekke privatpersoner eiendommene deres.

Hvorfor skriver jeg dette nå? Fordi jeg har vært på besøk i min barndomsbygd Dale. Der produseres nå kryptovalutaen Bitcoin i de gamle fabrikklokalene der det før ble produsert ”dalelaken med forsterket midtstykke”. Visjonen om ny aktivitet og arbeidsplasser i de gamle lokalene ble virkelighet for bygdefolket, men med på lasset fulgte en støy som ingen hadde informert ærlig om. Støyen fra tusenvis av datamaskiner og vifter tok nattesøvn og dagtrivsel fra folk på et lite tettsted som virkelig ligger tett og trangt mellom høye fjell.

Spørsmålet folk nå stiller i en lang rekke leserinnlegg i lokalavisa, er om det er OK ”å trampe inn i livene til folk med en støy som påvirker livskvaliteten, trivselen, helsa og økonomien.”

Tilbake på Karmøy møter jeg samme spørsmålet i Karmøynytt, men her knytta til Fjord Motorpark: Er det OK ”å gjennomføre en tvangsovertakelse av privat eiendom på Helganes til et prosjekt som viser seg å ikke være økonomisk gjennomførbart?”

Det er leder i Miljøpartiet De Grønne Nils Wergeland Krog som spør. Bakgrunnen er at anbudene som er kommet inn, er oppsiktsvekkende høyere enn de 117 millionene som politikerne hadde på bordet da de gav grønt lys for tvangsovertakelse av eiendommene.

Akkurat som i bitcoinsaken i min barndoms bygd mangler det ærlig informasjon i motorparksaken. Wergeland Krog oppfordrer styreleder i Motorparken Andre Kidess til å informere. Jeg støtter kravet. Hvilke følger får nye økonomiske fakta for prosjektet? Svekkes den påståtte samfunnsnytten? Da kan i så fall grunnlaget for eksproprieringsvedtaket falle bort.

Nok en gang handler det om nødvendig åpenhet om fakta. Andre Kidess må bryte stillheten. Hvis ikke må ordfører Jarle Nilsen på banen og forsikre oss om at det mandatet Motorparken fikk av kommunestyret, blir vel ivaretatt. Hvis ikke blir det et grovt og uakseptabelt overgrep mot folk å ta fra de eiendommene med tvang.