– Her er det rullator-avstand til alle aktiviteter – Hnytt

Siste:

Jan Marton Jensen ved sykehjemmet i Skudeneshavn.
Jan Marton Jensen ved sykehjemmet i Skudeneshavn.

– Her er det rullator-avstand til alle aktiviteter

Den korte avstanden mellom sykehjemmet og tilbudene i Skudeneshavn sentrum gjør det attraktivt for eldre å bosette seg i byen og få et fullverdig liv. Dette mener Jan Marton Jensen som i seks år har jobbet for at kommunens skal etablere en såkalt «Kompaktby» i Skudeneshavn.

SKUDENESHAVN: Kan Skudeneshavn bli den første byen i Norge som fullt ut kombinerer byutvikling og eldreomsorg? Ja, mener Jan Martin Jensen som sier at Skudenes har alt som skal til for å lage en såkalt «Kompaktby» der seniorene har både offentlige og private tilbud innenfor en armlengdes avstand.

– Unikt

Lenge før debatten om sykehjemmets fremtid tok fyr, startet innflytteren et omfattende arbeid med å kartlegge en helseklynge ved institusjonen. Han viser til at område allerede byr på helsesenter, bu- og behandlingsheim, eldreboliger, ungdomsskole, idrettsanlegg med haller og baner, samt tilrettelagte turområder. Med den unike nærheten til byen mener han området er som skapt for en god alderdom.

– Jeg tror ikke det finnes tilsvarende noe annet sted i Norge. Her er rullatoravstand til alt av aktiviteter, sier Jensen som begynte å jobbe med «Kompaktby»-prosjektet i 2012.

Han understreker at målet er videre sykehjemsdrift, og at det i tillegg etableres seniorleiligheter og et folkehelse- og frivillighetssenter på området som kan bli et møtested for folk i alle aldrer.

– Vi vil ha en plass der det blir godt å bli gammel og der man kan gå til alle fasiliteter i nærområdet,  sier han.

Kompetanse utenfra

Jensen har spilt inn tankene sine til Karmøy kommune og viser til at området rundt sykehjemmet er i kommunalt eie. Når fremtiden til sykehjemmet nå skal til videre politisk behandling mener han kommunen og politikere bør tiltrekke seg fagkompetanse utenfra og se på muligheter for å sette en ny standard for hvordan sykehjemsdrift og eldreomsorg kan drives i fremtiden.

– Her må politkerne utfordres på fag og noen må tørre å si at det faglig ligger godt til rette for dette i Skudenes, sier Jensen.

For kjedelig

Han mener fremtidens måte å tenke eldreomsorg på er stikk motsatt av det man har gjort på Vea og seniorlandsbyen som er under planlegging på Spanne.

– Å plassere en seniorlandsby ute på landet er motstridene i forhold til moderne tenkning. Det er gått ut på dato slik karmøypolitkerne har tenkt, mener jeg. Vi trenger derfor fagfolk på banen som kan bekrefte at vi har noe unikt, sier han.

Jensen tror rett og slett at det planlagte området på Spanne blir for kjedelig for fremtidens pensjonister.

– Hva skal man gjøre der bortsett fra å gå i en duftehage? Her i Skudenes kan de eldre få være en del av et levende lokalsamfunn hvor man er tett på frivilligheten og hvor man kan få gode opplevelser både kulturelt og sosialt, legger han til.

Nasjonalt referanseområde

Jensen ber kommunen om å knytte til seg kompetansemiljøer som har klare tanker og visjoner om hvordan eldreomsorgen bør tilrettelegges. Han mener alt ligger til rette for at Skudeneshavn kan bli et nasjonalt fyrtårn innen eldreomsorgen om man våger å tenke nytt.

– Jeg er hellig overbevist om at dette området er unikt og kan bli et nasjonalt referanseområde, sier han til Karmøynytt.

Leder av Skudeneshavn Næringsforening, Ståle Landaas. Arkivfoto

– Må snu den politiske trenden

Leder av Skudeneshavn Næringsforening, Ståle Landaas støtter fullt opp om tankene til Jan Marton Jensen om å gjøre en skikkelig senior-satsing i Skudeneshavn.

Han mener kommunen nå har mulighet til å tilføre byen noe som kan sikre utvikling og nye arbeidsplasser.

– Vi opplever at Skudeneshavn fortsatt er på et forsøksstadium hvor man prøver å dra ut litt til for å se om vi fortsatt kan klare oss. Det er en dårlig måte å gjøre det på når vi vet at Skudenes kan punktere når som helst. Vi har så langt klart oss selv om ferjen forsvant, butikker er blitt nedlagt og tannlegekontoret flyttet.

Han ber derfor politikerne om å se på mulighetene som ligger ved å satse på eldreomsorg i byen.

– Vi må snu den politiske trenden og fortelle politikerne at det er uinteressant å bygge noe ute i ingenmannsland, sier Landaas.