«Rolleforståelse» – Hnytt

Siste:

«Rolleforståelse»

HARALDSPLASS: ”Hvis jeg skulle finne på noe tull i helga så er det den private Jonny.”

Slik tar en spøkefugl på Facebook ved navn Jonny fiskeriminister Per Sandberg-saken på kornet.

Ved å velge den sandbergske rolleforståelsen, skaffer Jonny seg rom for både å forklare og bortforklare alt etter hva som måtte passe i øyeblikket.

Det handler om rolleforståelse; ”forståelse av hva ens rolle innebærer i et samfunn, på et samfunnsområde, i en institusjon, i et samarbeid eller lignende.” Slik blir begrepet definert i Det Norske Akademis ordbok. Når Per Sandberg i dag er en eks-fiskeriminister, er det vel mer korrekt å si at saken handler om mangel på rolleforståelse.

Sandberg kom hjem fra sin ferie i Iran og hevdet at fiskeriministeren ikke hadde vært i det landet; det var bare privatpersonen Per Sandberg som hadde vært der. Ingen hadde noe med den private ferien å gjøre, var beskjeden journalistene fikk av den hjemkomne Per Sandberg som da var blitt fiskeriminister igjen. Det var i tillegg en meget høg og mørk og selvsikker fiskeriminister som virkelig var i farta .

Problemet var bare det at han hadde en feil oppfatning av hvilke forpliktelser som ligger i en statsrådrolle. Å være statsråd er ikke en jobb i vanlig forstand. Det er et ombud eller et tillitsverv som skal betjenes på vegne av hele folket og ikke bare av de som defineres som egne velgere. Å være statsråd er en rolle som en har hele tiden og ikke en rolle en kan hoppe ut og inn i. Å være statsråd må være omtrent som å være gravid; en er det hele tiden helt til en ikke er det lenger. Det norske parlamentariske systemet og vårt demokrati kan ikke leve med privatpraktiserende statsråder.

Tidligere justisminister Per Willy Amundsen viste også mangelfull rolleforståelse da han havnet i facebook-krangel med redaktøren i Nordlys, beskylte denne for ”fake news” og truet med å boikotte avisa. Han hevdet han diskuterte som FrPs listekandidat og ikke som statsråd. Men Statsministerens kontor grep inn og minnet om at ingen statsråder kan boikotte enkelte media. Sylvi Listhaugs motto å ”si ting slik de er og kalle en spade for en spade” var heller ikke forenlig med korrekt rolleforståelse rett og slett fordi det som kommer ut fra en statsråds munn må det være statsrådnivå på.

Når det er FrPs statsråder som gjentatte ganger står fram som privatpraktiserende statsråder, så handler nok det om at FrP er det politiske partiet som har minst erfaring med å sitte i regjering. Pluss det faktum at jeg mistenker partiet for å ønske å utfordre den etablerte, korrekte kulturen. Og de som husker 13 år tilbake i tid til 2005 da SV gikk inn i regjering for første gang, husker også at da demonstrerte SV sine stortingsrepresentanter på plenen utenfor Stortinget mot SV i regjering. Nettavisen skrev at ”SV demonstrerer mot SV” og siterte en ikke navngitt stortingsrepresentant som sa at ”det hører f… ikke hjemme. Det er uhørt.” Det han mente var at de ikke eide rolleforståelse for SVs deltakelse i regjeringen.

Hva som måtte ha dukket opp fra Facebook-skribent Jonnys liv i helga, vites ikke. Ei heller kjenner jeg hvilken rolleutgave av Jonny som eventuelt er brukt som forklaring eller bortforklaring. Men den som følger med Jonny på Facebook, vet gjerne beskjed.