Kirken inntar Filmfestivalen – Hnytt

Siste:

Arkivfoto
Arkivfoto

Kirken inntar Filmfestivalen

HAUGESUND: Under Filmfestivalen i Haugesund kommende helg treffes kirkens eget filmnettverk til filmvisninger og samtaler. Manusforfatter Harald Rosenløw Eeg, kulturredaktør Alf Kjetil Walgermo og konstituert biskop Anne Lise Ådnøy deltar.

I fjor møttes film-engasjerte kristne til treff under Filmfestivalen. I år tar det skrittet lengre og arrangerer både temagudstjeneste, filmvisninger og samtaler. 

– Behovet for et filmnettverk har vokst naturlig frem, sier Turid S. Myrholt, kulturrådgiver i Kirkerådet i en pressemelding. 

Tema for to av samtalene i nettverksmøtet er «Å skrive for et lerret», med Harald Rosenløw Eeg og «Hvordan velge film og hvorfor?» med Margunn S. Dahle, førstelektor ved NLA Mediehøgskolen og Heidi J. Andersen, forlagssjef ved IKO. En skolevisning av «Hva vil folk si?» danner bakgrunnen for en samtale om filmpedagogisk opplegg. Samtalen «Å skrive for et lerret» i Kulturkirken Skåre er åpen for publikum. Filmvisningene skjer i Edda kino, mens temagudstjenesten er i Vår Frelsers kirke.

Guds kvinneroller
På temagudstjenesten søndag er overskriften «Guds kvinneroller». Her forteller forfatter og kulturredaktør i Vårt Land, Alf Kjetil Walgermo, om Bibelske kvinneskikkelser fremstilt – og ikke-fremstilt – på film. Walgermo har skrevet boka «Røff guide til Bibelen» og er også juryformann for Andreasprisen.

Kantor Goos ten Napel og Florian ten Napel preger gudstjenesten med forskjellig filmmusikk, blant annet med temaet fra «Gudfaren»-filmene. Konstituert biskop Anne Lise Ådnøy leder gudstjenesten sammen med prost Rune Steensnæs Engedal.

–  Kirken må kjenne sin kultur, svarer Ådnøy på spørsmål om hvilken rolle film har i kirken. – Derfor er også film viktig. Kirken har et budskap og en dybde, historisk og religiøst, som gir klangbunn for tema og symboler. På den måten kan god film være i dialog med kirken.

Kjerneområde for kirken

Grunnlaget for kirkens interesse for film ligger blant annet i Kirkens kulturmelding fra 2005. Den oppfordret i sin tid alle landets menigheter til å ta i bruk et bredt spekter av kunstformer og medier i sitt arbeid. Da Kirkemøtet i år hadde kultur oppe som sak, ble det viktigheten av å ta i bruk et mangfold av kunstuttrykk stadfestet på nytt. Kirkemøtet vedtok også at kirkemusikk og andre kunstneriske uttrykksformer er et kjerneområde i kirkens arbeid.

–  Kirkerådet er kjent med at film som kulturuttrykk brukes i konfirmantsammenheng og barne- og ungdomsarbeid generelt. Det er etablert filmfestivaler hvor menigheten samarbeider med den lokale kino om filmvisninger, og eksterne samarbeidspartnere som IKO, Damaris og Kirkeakademiene er aktører som har engasjement på dette feltet, sier Myrholt.

–  Kirkefolk er storforbrukere av kultur og går av den grunn også mye på kino. Det gjør også «folk flest» – særlig ungdom. Det folk opplever på kino, bør kirken som institusjon være interessert i å ha kunnskap om. Film tematiserer ofte etiske problemstillinger og trosuttrykk, kort sagt levd liv. Ved å øke kirkens kompetanse innen film, skaper man en bevissthet om hva film formidler og hvordan kirken kan bidra til gode samtaler før eller etter en filmopplevelse.
Filmnettverket henvender seg til alle som er interessert i og bruker film i sitt arbeid i menighet eller en kristen sammenheng.