– Vi merker at optimismen er tilbake – Hnytt

Siste:

Aleksander Støkkebø (t.v.) og Margret Hagerup (nummer fire fra venstre) under besøket på NAV Karmøy.
Aleksander Støkkebø (t.v.) og Margret Hagerup (nummer fire fra venstre) under besøket på NAV Karmøy.
Privat

– Vi merker at optimismen er tilbake

Stortingsrepresentantene Margret Hagerup i arbeids- og sosialkomiteen og Aleksander Stokkebø i finanskomiteen tok torsdag turen til Karmøy for å se hva som blir gjort for å få flere karmøybuer i jobb.

Fakta om regjeringens inkluderingsdugnad:

• Styrke arbeidsgiveres motivasjon og evne til inkludering, slik at de ansetter flere i fast, ordinært arbeid. Det betyr blant annet flere markedskontakter i NAV, slik at NAV bedre kan matche ledige jobber med ledige hender, og at lønnstilskuddsordningen skal forenkles.

• Utvikle tilbudet særlig for arbeidssøkere med rus og psykiske lidelser, slik at flere kan delta i arbeidslivet. Det betyr blant annet tettere oppfølging av personer med psykiske lidelser som kommer i jobb.

• Styrke mulighetene for opplæring. Flere skal kvalifiseres for fast jobb.

I tillegg har regjeringen forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

KARMØY: Hagerup og Stokkebø skal i løpet av sommeren besøke alle de 26 kommunene i Rogaland. Torsdag gikk turen til Karmøy. Rogaland er fylket med størst nedgang i arbeidsledigheten, og Karmøy er en av kommunene med veldig god utvikling, opplyser Aleksander Stokkebø.

Under besøket gikk turen til NAV Karmøy og vekstbedriften Aski.

– Ledigheten i Rogaland går ned, det skapes stadig flere jobber og vi merker at optimismen er tilbake. Samtidig kan vi ikke la det være en hvilepute. Fremdeles er det utfordringer å ta tak i, og regjeringens viktigste oppgave er å bidra til at flere kommer i jobb. Vi setter nå i gang med en inkluderingsdugnad, og da er det nyttig å komme seg ut og få flere innspill på veien, sier Stokkebø.

En ny sjanse

Han forteller at mange bedrifter er flinke til å inkludere, men at det fremdeles er et behov for flere bedrifter som vil være døråpnere til arbeidslivet. Oppfordringen til bedrifter på Haugalandet og Karmøy er å gi ungdom og andre som står utenfor arbeidslivet en ny sjanse til å få en fot innenfor.

– Det kan gi mye verdifullt tilbake til bedriften, i tillegg til at det betyr enormt mye for samfunnet og dem som får en mulighet. Det går gjetord om at arbeidet NAV Karmøy har gjort i forhold til flyktninger er forbilledlig. Vi fikk bekreftet inntrykket, sier han og fortsetter:

– Det tette samarbeidet mellom NAV og Voksenopplæringen har vært viktig. Det har også vært en styrke at folk på Karmøy er positive til å leie ut boligene sine og tilby mennesker i en vanskelig situasjon husrom og vennskap.

Også besøket på Aski imponerte stortingsrepresentantene.

– De gjør en viktig jobb for å kvalifisere og hjelpe folk ut i det ordinære arbeidslivet. Skal vi lykkes med inkluderingsdugnaden, er slike bidrag helt avgjørende. Vi trenger slike broer mellom arbeidssøker og arbeidsgiver.

Under besøket på Aski.