Politiet advarer mot direktørsvindel – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Marius A. Haugen

Politiet advarer mot direktørsvindel

I begynnelsen av juni gikk Sør-Vest politidistrikt ut og advarte mot såkalt direktørsvindel. De to siste ukene har politidistriktet sett en ny bølge av slike forsøk.

Seksjonsleder for finansiell etterforskning i Sør-Vest politidistrikt, Sturle Smith, går nå ut og advarer andre bedrifter for å forebygge at flere blir utsatt for svindel.

– Svindelen går ut på at bedragere sender e-post til bedrifter og utgir seg for å være ledere i bedriften og ber én eller flere ansatte om å gjennomføre utbetalinger. Betalingsanmodningen kan tilsynelatende komme fra toppsjefer i bedriften. Det er i sakene som er avdekket så langt, snakk om til dels store pengebeløp. Noen ganger har bedriften selv klart å avverge utbetaling, men det er dessverre flere som har utbetalt penger, sier Smith.

Vanskelig å spore

Smith forklarer at det kan være vanskelig å finne de ansvarlige i slike svindelsaker.

– Politiet etterforsker sakene. Som regel føres pengene ut av landet og det har vist seg svært vanskelig å følge de elektroniske sporene. For å stanse dette, er bedriftenes egne sikkerhetsrutiner og årvåkenhet det viktigste mottiltaket, sier Smith.

For å forebygge anbefaler Smith å google SWIFT-kode og IBAN-nummer som følger med betalingsoppfordringen.

– Dette indikerer hvor betalingen går, og banken som mottar pengene kan avsløres. Etterforskning har vist at hvis man ser det er en britisk bank eller en øst-europeisk bank som står som mottaker, bør det ringe en bjelle hos den som har mottatt betalingsoppfordringen, sier seksjonslederen.

Noen generelle råd fra Sør-Vest politidistrikt:

  • Vær årvåkne overfor eposter fra det som skal være ledere i bedriften, som ber den ansatte om å gjennomføre utbetalinger.
  • Bedriftene må ha god internkontroll på hvordan betalingsanmodninger håndteres og hvem som står som mottakere.
  • Utbetalinger og betalingsanmodninger som fremstår som utenom det vanlige, bør dobbeltsjekkes personlig med vedkommende som anmodningen tilsynelatende kommer fra.
  • Det bør innføres rutiner om at minst to ansatte kontrollerer og godkjenner en overføring som avviker fra det rutinemessige, før denne gjennomføres.
  • Innholdet i anmodningen kan gi mulige indikasjoner, for eksempel at betalingen haster, at vedkommende som får anmodningen er med på noe viktig for bedriften, betalingen må holdes hemmelig.
  • Språket i eposthenvendelsene inneholder ofte ukorrekt norsk, med skrivefeil.
  • Epostadressen fra avsender er ofte til forveksling lik bedriftens egne.