Lokale festivaler fikk uventet regning fra politiet – Hnytt

Siste:

Politivakt på plass under Fiskeridagene på Åkra i helgen. Vaktholdet kostet festivalen nesten 30.000 kroner ekstra. Foto: Kent Olsen
Politivakt på plass under Fiskeridagene på Åkra i helgen. Vaktholdet kostet festivalen nesten 30.000 kroner ekstra. Foto: Kent Olsen

Lokale festivaler fikk uventet regning fra politiet

– For oss som driver på dugnad og jobber med festival på dugnad hele året så føler man at dette er begynnelsen på slutten, sier leder av Skudefestivalen, Olav Torkelsen.

I forkant av årets Skudefestival fikk arrangøren en faktura fra Sør-Vest politidistrikt på 31.640 kroner som måtte forhåndsbetales dersom festivalen skulle bli godkjent. Fiskeridagene fikk regning på tilsvarende beløp i juni, og måtte foreta innbetaling i god tid før forrige ukes arrangementer.

– Urimelig

Regningen skyldes vakthold fra politiet under festivalene, noe verken arrangørene i Skudenes eller Åkra hadde tatt høyde for i planlegging eller budsjetter.

– Det blir rett og slett for dumt. At beløpet skal være så stort mener vi er urimelig, sier leder av Skudefestivalen, Olav Torkelsen.

Han viser til at festivalen er blitt arrangert i 25 år og at man i løpet av disse årene har bygget opp et omfattende vaktsystem ved hjelp av både frivillige og mannskaper fra vaktselskap.

– Vi har et omfattende vakthold og har aldri hatt noen større saker, poengterer Torkelsen.

Leder av Skudefestivalen, Olav Torkelsen forteller at de frivillige organisasjonene nå vil sitte igjen med mindre overskudd enn tidligere.

Omfattende vakthold

Bjarne Lund som leder Fiskeridagene er helt på linje med sin kollega lengre sør på øya.

– Vi forstår ikke dette. Det har aldri vært noe problemer her av betydning i forhold til de 23 årene vi har drevet, sier Lund.

Han forteller at de har betydelig mannskaper fra Røde Kors involvert i festivalen, i tillegg til profesjonelt vaktselskap.

– Dette kommer i tillegg til kostnaden med å leie inn profesjonelle vakter og bidrar til dårlig forutsigbarhet, sier festivalsjefen.

Bjarne Lund som leder Fiskeridagene på Åkra savner forutsigbarhet hos myndighetene.

Taper penger

Fiskeridagene måtte betale inn rundt 27.000 kroner for politivaktholdet forrige uke og ser at beløpet spiser av overskuddet som skulle gått til frivillige organisasjoner som arbeider med festivalen. I Skudeneshavn går ekstrautgiften på motivasjonen løs.

– Disse pengene går av overskuddet vi betaler til de tre foreningene som står som arrangør. Det er klart det vil vise igjen, sier Torkelsen.

– For oss som driver på dugnad og jobber med festival på dugnad hele året så føler man at dette er begynnelsen på slutten. Hva blir det neste, spør Torkelsen.

Skudefestivalen anket kravet om ekstrabetaling til politidirektoratet, men fikk avslag.

Likhet for alle

Leder for Felles enhet for utlending og forvaltning i Sør-Vest politidistrikt, Leif Ole Topnes har registrert misnøyen fra festivalene I Nord-fylket. Han forteller at kravet om betaling for politivakthold på festivalene ble innført da politidistriktet ble samlet i ett rike.

– Det er et regime som blir likt i hele Sør-Vest politidistrikt sier Topnes til Karmøynytt.

Han forteller at det fastsatte beløpet ikke er overtidsbetaling for betjentene, men en egen sats som regnes ut i forhold til bemanning og timebruk.

Samfunnstrygghet

Topnes forklarer at det ikke er anledning å bruke «dugnadspersonell»  som foreldre eller idrettslag til annet en rene serviceoppdrag under festivalene. Pålegget om bruk av vektere betyr godkjente vektere med vekterutdanning normalt knyttet til et vaktselskap.

Når det gjelder pålegget om å betale for tilstedeværelse av to polititjenestepersoner er dette knyttet til en ordensmessig og politifaglig vurdering ut i fra konsept, lokalisering og åpningstid. Arrangører skal ikke velte alle utgifter av denne karakter over på det offentlige.

Tilstedeværelsen av politiet er en del av samfunnstryggheten hvor arrangør må ta noen av disse utgiftene der politiet mener det er nødvendig og en umiddelbar følge av arrangementet og ikke kan tas bare av det ordinære tjenesteoppsettet, sier han.

Sør-Vest politidistrikt har vedtatt at samtlige festivaler skal ha samme krav til vakthold og tilstedeværelse av politiet. Her et arkivbilde fra Skudefestivalen.

Ber om forutsigbarhet

Både Fiskeridagene og Skudefestivalen etterlyser nå større forutsigbarhet fra myndighetene i forhold til pålegg og ekstrakostnader som blir innført.

– Vi ønsker ikke å svartmale situasjonen, men etterlyser forutsigbarhet. Vi har tidligere hatt tett dialog med politiet og fikk signaler om at alt skulle bli som før. Vi har derfor problemer med å forstå hvorfor vi må ta denne ekstrakostnaden, sier Lund.