Vurderer kontraktstrategien på nytt – Hnytt

Siste:

Vurderer kontraktstrategien på nytt

SAMFERDESEL: Statens vegvesen vil nå gjøre en ny vurdering av kontraktsstrategien for gjennomføringen av Rogfast-prosjektet i dialog med rådgiver- og entreprenørbransjen.

I august vil det bli gjennomført en dialogkonferanse der entreprenører og andre leverandører kan få mer informasjon om hva prosjektet innebærer. 

Enkeltmøter

I tillegg til en felles del, legger Statens Vegvesen opp til at aktører som er interessert i prosjektet kan få enkeltmøter med varighet opp til 30 minutter.

– Statens vegvesen vil passe på å iverksette tiltak for å sikre at leverandører ikke får en urimelig konkurransefordel av deltakelse i slike møter, dersom man senere deltar i konkurransen, i tråd med anskaffelsesforskriften § 12-2, heter det i en pressemelding.

Verdens lengste tunnel

Statens vegvesen er i ferd med å starte byggingen av Rogfast, som blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

Prosjektet omfatter sammenhengende tunnel fra Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn kommune, over en avstand på ca. 26,7 kilometer. Prosjektet omfatter også tunnelarm på ca. 4 kilometer til Kvitsøy, som er koblet sammen med kryss i hovedtunnelen, like utenfor/under Kvitsøy.