«Den ansvarsløse kommunen i svømmehall tak saken?» – Hnytt

Siste:

Arkivfoto
Arkivfoto

«Den ansvarsløse kommunen i svømmehall tak saken?»

MENINGER: Det var en stor overraskelse at politiet i sin toårige etterforskning ikke klarte å finne noen ansvarlige for den potensielt dødelige feilen med taket som kunne falt over barna i svømmehallen. For oss i Liberalistene er ansvar viktig og vi vil jobbe aktivt for å holde de ansvarlig hvis noe utgjør en potensiell trussel for innbyggerne.

Det kan ikke bare være oss i Liberalistene som undrer seg over denne saken. Hvor mange sjefer og ledere er det i kommunen? Vi ville tro at noen er ansvarlig for svømmehallen og dens sikkerhet? Kommunen kan ikke ha personer som ikke klarer å garantere for våre barns sikkerhet mens de er i svømmehallen og lignende områder. Det er ingen liv å miste på inkompetanse og slurv i Haugesund kommune. Her har Ordfører og Rådmann hatt ren flaks, og har ingenting gjort.

Vi i Liberalistene tør å mene at hadde det vært privat så hadde eieren garantert og med rette blitt holdt ansvarlig. For god vedlikehold og kontrollerer er en del av ansvaret. Når det er kommunen så går det greit. Da finnes det ingen ansvarlig. Alt er bare uflaks å tilfeldigheter.

Vi vil påstå at det mest sannsynlig ikke ville skjedd med private eiere, da de er interessert i å vedlikeholde sine verdier. Alle ser at private generelt vedlikeholder bedre enn det offentlige. Så slike ulykker er ingen overraskelse. Neste svømmebasseng bør være privat. Ikke offentlig under uansvarlig kommunalt ansvar hvor ingen har ansvaret når fatale feil skjer.

Leder i Liberalistene Haugesund, Oddbjørn Sjursen