Utlyser anbudskonkurranse om Karmsundsgata - en stor milepæl – Hnytt

Siste:

Utlyser anbudskonkurranse om Karmsundsgata – en stor milepæl

HAUGESUND: Statens Vegvesen går nå ut og ber interesserte entreprenører om å melde seg til å levere inn anbud for bygging av nye Karmsundsgata.

Utbyggingen starter våren 2019 og den nye strekningen vil gi fire felts vei fra Opelkrysset i Haugesund og 1.300 meter mot sentrum. I tillegg vil det bli bygget tre gangbroer, undergang, nye lys og støyskjerminger langs veien.

– Å lyse ut er en stor milepæl, sier assisterende prosjektleder, Arild Kalleland Vallestad.

Kriterier

Entreprenører som ønsker å søke om prekvalifisering til prosjektet har frist på seg til å levere inn papirene innen 17 august.

–  Dette er en totalentreprise. Det betyr at entreprenøren både prosjekterer og bygger. De viktigste kriteriene når kontrakten skal tildeles er kvalitet, evne til å gjennomføre og pris, sier Kalleland Vallestad.

I januar og februar 2019 blir det forhandlinger, mens byggestart blir kort tid etter. Karmsundsgata skal etter planen stå ferdig utbygget 16 juli 2021.