Krever ny avstemming om skole og gågate – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Odd Magne Hansen (SV)
Arkivfoto: Odd Magne Hansen (SV)
Arkivfoto

Krever ny avstemming om skole og gågate

FRP og SV ber Fylkesmannen oppheve kommunestyrevedtak.

POLITIKK: Tre kommunestyrerepresentanter fra SV og Frp i Karmøy, har sendt en lovlighetsklage over saksbehandling i Karmøy kommunestyre, til Fylkesmannen i Rogaland.

Kommunestyrerepresentantene, Einar Roald Endresen (FRP), Marianne Sol Levinsen (SV) og Odd Magne Hansen (SV) klager over at avstemmingen i sak om skolebruksplan sone 2 ikke gikk riktig for seg.

– Måten avstemmingen ble gjort på førte til at verken FRP eller SV fikk anledning til å stemme for sine egne forslag, eller gi subsidiær støtte til andre forslag. Til sammen syv representanter ble avskåret fra å avgi sin stemme i den viktige saken hvor vedtak ble fattet med knappest mulig flertall, 23 av 45 stemmer, forteller representantene i en pressemelding. 

De ber nå fylkesmannen må oppheve voteringen, slik at ny votering kan foretas i neste kommunestyremøte.

Les også: Forlot kommunestyret i protest

Gågata

De tre representantene klager også over ordførers avgjørelse om å ikke sette en sak, som en tredjedel av kommunestyrerepresentantene avviste å behandle, på dagsorden i et senere kommunestyremøte.

Saken gjaldt et forslag til referatlista, vedrørende åpning av gågata i Kopervik for trafikk. Kommunestyrerepresentantene mener at denne avgjørelsen er et brudd på kommunens reglement for kommunestyre, formannskap og faste utvalg.

At Hansen ønsket å ta opp saken om åpning av gågata i Kopervik til realitetsbehandling var noe ordføreren også var for, da han uttalte seg om saken til Karmøynytt i etterkant av kommunestyremøtet.

– Jeg argumenterte for at Hansen skulle få lov å fremme saken og få lov til å legge frem forslaget. Kommunestyret sa de ville ha votering, og saken fikk 27 stemmer. Det er dessverre noen få representanter for få. Lovverket viser at en tredjedel eller ordstyrer kan motsette seg å ta opp sak på denne måten forklarte Nilsen.