Svar fra Grindhaug: – Åkra skole ble ikke lagt ned – Hnytt

Siste:

Alf Magne Grindhaug (t.h). Arkivfoto
Alf Magne Grindhaug (t.h). Arkivfoto

Svar fra Grindhaug: – Åkra skole ble ikke lagt ned

Tilsvar på åpent brev 19/6-18

Sone 2
Som politikere må vi leve med at forutsetninger kan bli endret og omprioriteringer må gjøres. Elevtallet på Vea har skutt i været og alle prognoser peker mot fortsatt vekst. Det er rett og slett ikke plass til elevene i bygdas skole lengre. Åkra skole har også vokst ut av sine lokaler i inneværende skoleår, men det ble i år funnet en løsning hvor 7.klasse får god undervisning i gode lokaler på Åkra ungdomsskole. De kommende årene peker elevtallprognosene for Åkra skole nedover.
På Vea brukes i år bedehuset og fra neste skoleår kirken som skolelokaler, dette er ikke gode lokaler til skoledrift.

Overskriftene i mandagens nettaviser antydet stollek m.m.
Åkra skole ble gjennom mandagens vedtak IKKE lagt ned. Det er sagt gjennom vedtaket at en snarest må sørge for at alle elevene i Åkra skal få gode vilkår for læring. Vi som politikere har en klar oppfatning av at Åkra skole sine lokaler er lite egnet til skoledrift. Denne oppfatningen har bygd seg opp over lang tid med negative innslag i media og direkte innspill til oss politikere fra FAU ved skolen.

Med dette som bakteppe ber vi nå fagfolk i skoleetaten, selvfølgelig sammen med FAU, SU og ansatte, å se på muligheten for å utnytte den ledige skolekapasiteten i Åkrehamn til beste for alle Åkrabuer. Vi som politikere har ikke kunnskapen som skal til for å kunne peke på den beste løsningen. Denne utfordringen er det ovenfornevnte som i fellesskap må finne en løsning på. Jeg har god tro på at det finnes andre løsninger enn å spre elevene for alle vinder.

Ny skole?

Jeg ser helt klart at vedtaket kan føles som om andre sniker i køen, det beklager jeg. Når Veavågen skole ikke bare er full, men renner over av elever må vi omprioritere. Vi har stilt oss bak et vedtak som ikke gir falske forhåpninger om en snarere realisering av ny Åkra skole enn hva som er mulig. Investeringene som allerede ligger inne i økonomiplanen vil sprenge vedtatt låneramme for kommunen i løpet av få år. Da er det så «enkelt» at vi enten må skyve på andre investeringer for å få plass til nye investeringer eller så må vi skyve på de investeringene som er minst prekære.
Jeg, og heller ingen andre av politikerne, har klart å finne noe vi er villige til å skyve på (Ingen har i alle fall kunnet svare meg på dette ved direkte spørsmål). Derfor mener jeg at vi må være ærlige og presentere en realistisk tidslinje for nye Åkra skole og kultursenter. Dette perspektivet vil synliggjøres i fremtidig økonomiplan.

Jeg setter pris på at dere mener jeg er «ein flinke politikar» og at dere skulle ønsket at jeg var Åkrabu. Jeg er først og fremst Karmøybu som tilfeldigvis er oppvokst og bosatt i Skudeneshavn. Mitt mål og mandat er å bidra til at alt som gjøres i kommunen gagner fellesskapets beste i hele kommunen. Disse sakene som handler om prioriteringer er det vanskeligste med å være politiker, men vi må i alle saker falle ned på en avgjørelse.

Og til slutt.
Ja, jeg var en av initiativtakerne til å starte Sørhåland privatskole. Bakgrunnen den gangen og det Åkra opplever nå er ganske forskjellige. Vi hadde en offentlig skole med et skolebygg som var i tipp, topp stand. Vi hadde alt vi ønsket.
Foreldre og lærere ved Åkra skole har i mange år pekt på skolen som et ubrukelig bygg hvor en ikke ønsker å drive undervisning.

Med et oppriktig ønske om at alle elevene i dagens Åkra skole får gode skoledager i gode skolelokaler frem til de en gang kan flytte inn i nytt skole- og kultursenter ved idrettsanlegget på Åkra.