Vil bygge kulturhus på kaien i Kopervik – Hnytt

Siste:

Vil bygge kulturhus på kaien i Kopervik

KOPERVIK: Arbeidsgruppen som har jobbet med å utrede et fremtidig kulturhus i Karmøy anbefaler at bygget plasseres på kaien i Kopervik.

Foreløpige beregninger viser at kulturhuset vil koste rundt 225 millioner kroner.

Kultur og vitensenter

Arbeidsgruppen som startet utredningen i august 2017 er ikke i tvil. Karmøy trenger et fremtidsrettet kulturhus som rommer alle utrykksformer. Etter samtaler med kunstnere, produsenter, kulturhusledere og besøk hos moderne kulturhus i sammenlignbare kommuner anbefaler arbeidsgruppen at det nye kulturhuset i tillegg til scener skal inneholde kino, utstillinger, bibliotek og et vitensenter. I tillegg vil det bli lagt til rette for hotell, butikker og kontorer.

– Det er viktig å få inn et vitensenter for å få liv i bygget og for at barn og unge skal utvikle seg den veien, sa leder av arbeidsgruppen, Odd Henry Dahle under en pressekonferanse mandag.

Han har tro på at et vitensenter vil være interresant for flere kommuner på Haugalandet å støtte.

Finasiering

Foreløpige beregninger arbeidsgruppen har lagt til grunn viser at et kulturhus på rundt 5.500 kvadratmeter vil koste rundt 225 millioner kroner. Ved å selge kommunale bygg som kino og bibliotek regner arbeidsgruppen med å hente inn 90 millioner kroner. I tillegg vil bygging av kulturhus få momsfritak. Dermed legges det opp til en finansiering på de resterende 135 millioner kronene.

Både arbeidsgruppen og ordfører Jarle Nilsen åpner opp for å invitere privat næringsliv til å investere i prosjektet.

– Dette er ikke bare kommunens sitt ansvar alene. Her kan en invitere krefter fra privat næringsliv og sponsorer som kan bidra til å finansiere bygging og drift, sier Nilsen.

I følge Dahle viser erfaringer fra tilsvarende kulturhus at det er muligheter for betydelige inntekter fra arrangementer i kulturhuset.

– Hull på byllen

Arbeidsgruppen har tidligere vært tydelig på at det kommende kulturhuset må ligge sentralt plassert i Karmøy. Valget falt til slutt på Kopervik der de har satt «Nattrutekaien» som 1. prioritet. Den andre lokasjonen som kan vurderes er «Festplassen».

– Det var viktig å stikke hull på denne byllen, sier Dahle som mener Kopervik var et samlende og naturlig valg for etablering,

Han oppfordrer alle til å legge bort følelser og lokalpatriotisme i prosessen videre.

– Vi ser på Kopervik som den mest egnede plassen. Det er her kommunesenteret ligger, sier han og viser til at byen også har best infrastruktur i forhold til land og sjø.

Nybygg

Det som er sikkert er at arbeidsgruppen ønsker at det bygges et helt nytt kulturbygg og at man ikke bygger på eksisterende bygg. En utvidelse av kulturhuset på Åkra ble vurdert i prosessen, men alternativet ble skrinlagt av komiteen.

– Å bygge på eksisterende kulturhus er ikke formålstjenlig. Det kan ikke dekke behovet og bygget er ikke egnet for utbygging, sier Dahle.

Han foreslår at det i løpet av året utarbeides et beslutningsgrunnlag for byggingen.

– Vi ser at et kulturhus kan virke samlende for innbyggerne og at det vil dekke ungdommens behov for kulturtilbud og urban livsstil, understreker han.