«Overflødige politikere» – Hnytt

Siste:

«Overflødige politikere»

– Jeg heier ikke på private barneskoler. Jeg heier på foreldre som mener det er viktigere å beholde skolene nær barna enn å bygge store skoler langt borte etter OPS-prinsippet.

HARALDSPLASS: Det hender at politikerne gjør seg selv overflødige. Det skjer når folk blåser i politiske vedtak, tar saken i egne hender og finner egne løsninger. Så kan politikerne sitte der med vedtakene sine og skjegget i postkassen. Det har skjedd her i Karmøy før, og nå kan det skje igjen. Det skjedde for noen år siden da politikerne vedtok å legge ned en lang rekke barneskoler og flytte barna til den større naboskolen noen kilometer unna. For å spare penger. Det ble for dyrt å tilby barn og foreldre skole i nærmiljøet.

Nei, sa bygdefolket i Kvalavåg og opprettet sin egen private skole. Nedleggelse ble heller ikke akseptert på Sør-Håland. Mens Karmøy kommune investerte noen ti-talls millioner kroner for å gjøre Skudeneshavn skole klar til å ta mot et hundretalls elever fra Sør-Håland, organiserte foreldrene en privat skole, og i valget mellom å bli flyttet til Skudeneshavn eller å fortsette på Nye Sør-Håland private skole, valgte nesten alle det siste. Karmøys politikere beviste for all verden at de var i utakt med befolkningen.

Nå er det Åkra-området eller sone 2 det gjelder. I neste uke skal kommunestyret se på skolestrukturen der, og det er fire barneskoler som ligger i omorganiserings-potten: Ådland, Åkra, Grindhaug og Sevland. Leder i FAU ved Sevland skole Tore Olsen gikk i forrige uke på formannskapsmøtet for å høre på politikerne. Det han opplevde der, imponerte ham i følge et leserbrev på hnytt.no, absolutt ikke. For det Tore Olsen greide å lese ut av det politikerne sa, er at Arbeiderpartiet og Høyre kommer til å bygge en ny, stor skole på Åkra og at Sevland og Ådland skoler blir lagt ned.

FAU-lederen ser ikke spøkelser på høglys dag når han skriver dette. Argumentene for en slik løsning er at kommunen allerede har kjøpt tomt til 45 millioner til skolen, at Ap har lovet å bygge den og at det for Høyre er viktigst å få skolen så stor at den kan bygges av private for så å bli utleid til kommunen. Offentlig privat samarbeid (OPS) kalles slikt.

Da er det mer sannsynlig at politikerne vil møte gamle spøkelser. De kan igjen oppleve at folk gir blaffen i vedtaket og setter seg ned og lager sin egen, private skole. Det kan skje på Sevland, for som FAU-leder Tore Olsen skriver: ”Jeg lurer på om det er fornuftig pengebruk å sanere skoler som er fullt funksjonelle og som ansatte, unger og foreldre er fornøyde med (..).”

For handler ikke dette om tilbud og etterspørsel? Et barneskoletilbud på Åkra er ikke det foreldrene på Sevland etterspør for sine barn. De etterspør et tilbud som ivaretar en av de viktigste kvalitetene i hverdagen: At ungene får barneskoletilbudet sitt i eget nærmiljø.

I tillegg er foreldre rikere og bedre utdanna enn før. De er mer opptatt av valgfrihet og egenrealisering. De har mindre toleranse for og vilje til å godta politiske vedtak som tar skolen fra dem, og de er sterke nok, i samarbeid med resten bygda, å drive en privat skole som vil opprettholde viktige verdier i oppvekstmiljøet.

Jeg heier ikke på private barneskoler. Jeg heier på foreldre som mener det er viktigere å beholde skolene nær barna enn å bygge store skoler langt borte etter OPS-prinsippet.