Sevlandsbuen frykter for at skolen blir lagt ned – Hnytt

Siste:

FAU på Sevland skole er bekymret for skolens fremtid i bygda.
FAU på Sevland skole er bekymret for skolens fremtid i bygda.

Sevlandsbuen frykter for at skolen blir lagt ned

Lenge har FAU ved Sevland skole sittet stille i båten og fulgt saken om ny skolebruksplan på Åkra og Vea. Etter at det ble fremmet nye forslag av politikerne i hovedutvalg oppvekst og kultur, er de redde for at skolen i bygda blir lagt ned, og inviterer til folkemøte på onsdag før kommunestyremøtet.

SKOLE: Etter formannskapsmøtet forrige uke har FAU på Sevland skole mobilisert for å påvirke partiene i frykt av nedleggelse av skolen.

Onsdag klokken 18 inviterer de til folkemøte på Sevtun, der de politiske partiene har fått invitasjon.

– Det er nå det er viktig å gjøre noe, mellom formannskapet og kommunestyremøtet, for det er nå avgjørelsene blir tatt. Det hjelper lite å stille med fanen under møtet, for da er avgjørelsen allerede tatt på kammerset, sier leder av FAU på Sevland Skole, Tore Olsen.

Olsen og resten av FAU mener at skolen er velfunksjonerende og har god kapasitet, og stiller spørsmål om hvorfor politikerne ønsker å legge den ned.

– Utbygningen i dette området skal gå denne veien. I dette området har vi slitt med lite utbyggingsområder. Det har vi fått på plass nå, og vi har en skole som er fullt operativ med utearealer og vi trenger ikke å investere en krone for å øke elevtallet på denne skolen. Vi synes det er litt rart at de skal sette strek her og flytte alle til en storskole på Åkra, sier FAU-medlem Ronny Tangen.

Han sikter til forslagene til Høyre og AP, der konsekvensen kan være at skolene på Ådland og Sevland kan bli lagt ned til fordel for en stor skole på Åkra.

KrF og Venstres forslag ønsker å beholde de to småskolene enn så lenge.

– Sevland og Ådland er ufrivillige brikker i et spill for å få til noe på Åkra. Det er ikke nødvendig å dra med Sevland og Ådland i dette spillet, kommer det fra Per Magnus Mannes.

– Det er kapasitet på de andre skolene i sone to til å ta elevene som er på Åkra. Vi kan flytte noen skolegrenser som gjør at vi kan øke antall elever på de skolene som fungerer. Så kan vi løse problemene på den måten, sier Tangen, før Olsen tar over og kommenterer forslaget til KrF og Venstre:

– Hvis de flytter elevene på Åkra til Grindhaug og samtidig gjør småjusteringer på skolegrensene så er det kanskje ikke behov for den store utbygningen der heller.

– Det skal bli spennende å se hva de lander på, men å bruke flere hundre millioner på en ny skole for så å legge ned velfunksjonerende skoler, det skurrer, legger han til.

Har forståelse for Åkra og Vea

Gruppen ønsker å presisere at de ønsker både Åkra og Vea alt godt, og skjønner behovet og frustrasjonen. De håper imidlertid at de skjønner deres frustrasjon også.

– Vi vil ikke fremstå som et FAU som sitter her og syter. Vi ser at skolen vår er satt i spill og er redde for å miste skolen vår. De siste årene har vi prøvd å gjøre tiltak i bygda for å få opp befolkningen og elevtallet. Vi ser at det er løsninger på Åkra og Sevland som kunne blitt gjort for å gi de på Åkra en ny skolehverdag. Det er jo ny skolehverdag som må til for elevene på Åkra, sier Tangen videre.

Betyr mye for bygda

For bygda fungerer skolen som et felles samlingsområde, og FAU er klare på at de vil miste mye om den skal saneres.

– Skolen betyr først og fremst at folk vil bo her. Hvis det ikke er skole her så vil ikke folk bo her. Alternativet for ungene i bygda er flere kilometer med skolevei, sier Tangen, før Olsen utdyper:

– Vi har jo Sevtun som er godt operativt med flinke folk. Det samme på bedehuset. Det blir jo at noen går der og noen der. Eneste plassen som er et samlingspunkt der alle går er skolen. Du har korpset som er blant Norges beste. Det er et kjempegodt miljø for unger. Det er oppgradert ballbinge og et uteområde som jeg vil påstå er et av de beste i Karmøy kommune. Med tanke på universell utforming så er den en av de beste i sone to. Det er en velfungerende skole som ligger i et ekspansjonsområde.

De tror at om skolen legges ned at noen andre vil ønske å overta.

– En nedleggelse av Sevland vil være en direkte invitasjon til etablering av privatskole, sier Olsen.

Saken skal opp i kommunestyret 18. juni.

Karmøynytt har vært i kontakt med FAU Ådland som ikke ønsker å uttale seg på nåværende tidspunkt.