Danielsen ungdomsskole med mål om nytt bygg innen 2021 – Hnytt

Siste:

Rektor Jostein Skartveit trives godt på industriområdet på Vea, men ser frem til en ny og mer permanent løsning.
Rektor Jostein Skartveit trives godt på industriområdet på Vea, men ser frem til en ny og mer permanent løsning.

Danielsen ungdomsskole med mål om nytt bygg innen 2021

Danielsen ungdomsskole på Vea ser på to tomter i bygda, og håper at et nytt bygg står klar til bruk i 2021.

SKOLE: Danielsen ungdomsskole fikk i 2016 dispensasjon fra kommunen om å være i deres nåværende bygg i fem år.

I bygda har de allerede en tomt på Sørbø ved siden av Klippen som er ferdig regulert, men skolen ønsker også å utrede en løsning mellom Storhall Karmøy og Karmøy Fiskerimuseum.

– Det lokale skolestyret vårt ba om å utrede en annen tomt med tanke på kostnader. Det holder vi på med nå. Der utreder vi, og det er en tomt som ligger mellom Karmøy Fiskerimuseum og Storhall Karmøy. Der har vi vært i kontakt med alle grunneiere, forteller rektor ved Danielsen ungdomsskole, Jostein Skartveit.

Han ser gode kvaliteter med begge tomtene, og peker på synergieffektene oppe ved Storhall Karmøy.

– Du har en flerbrukshall, et kultursenter med fiskerimuseet, samt barnehage. Det blir som en Torvastadmodell, der idrett, skole og kultur går hånd i hånd, og derfor kan det være et aktuelt alternativ for oss, forteller Skartveit.

Fortsetter som ungdomsskole

Skolen på industriområdet vil fra høsten av ha ca 145 elever fra 8.-10. klasse, og det er i samme størrelse Skartveit ser for seg at det nye bygge skal ha kapasitet til – det vil si to paralleller på hvert trinn.

– Vi er fornøyde med den størrelsen vi har nå, og vi har ingen umiddelbare tanker om å bli større, forteller Skartveit, og legger til at de ønsker tjenlige og gode lokaler for både personal og elever, samt gode uteområder.

Lokasjonen for det Skartveit mener er en karmøyskole, er også viktig – midt mellom to store tettsteder.

– Det er midt på Karmøy og vi ligger midt mellom Kopervik og Åkra. Vi ser at det er en sentral plass vi ligger på, så derfor har vi valgt å bli værende på området her, sier han.

Et område av interesse

I debatten om skolebruksplanen har flere politikere ymtet interesse for området ved Storhall Karmøy som en mulig løsning for kommunal skole på Vea.

Skartveit skjønner interessen for området.

– Det spørs hvor mye de vet om våre planer. Det er lenge siden vi startet dette arbeidet her. Jeg tenker nok at de ser at det er et fint område som er fint for skolevirksomhet, sier han, men poengterer likevel at de ser på to tomter og at det er en utredning de holder på med. Vårt mål er å være inne i et nytt skolebygg innen år 2021.

Elevene i fokus

Uavhengig hvor den nye skolen kommer til å ligge, så forteller Skartveit at det er elevene som skal være i hovedfokus.

– Vi må ha en skole der bygningsmassen legger til rette for et godt læringsmiljø slik at det blir trygt og godt for våre elever, sier han og fortsetter:

– Vi trives godt, selv om bygningen ikke er bygget for å være en skole. Vi har bygget den om slik at den fungerer godt nå.

Han tror en kristen privatskole er et godt alternativ til den offentlige skolen.

– Jeg tenker at det er sunt, og vi har og vi ønsker å ha et godt forhold til de andre ungdomsskolene. Vi tenker at de gjør en kjempegod jobb, men det er godt med et alternativ, avslutter han.