Haugesund holder døren på gløtt for et brannsamarbeid – Hnytt

Siste:

Arkivfoto
Arkivfoto
Arkivfoto

Haugesund holder døren på gløtt for et brannsamarbeid

Et enstemmig formannskapet i Haugesund vedtok i forrige uke å melde kommunen ut av Haugaland brann og redning iks. Etter mandagens gruppemøter holdes imidlertid døren på gløtt.

BRANNSAMARBEID: Det kommer også tydelig frem av et fellesforslaget fra gruppelederne som nå skal behandles i bystyret. Helt siden formannskapsmøte forrige uke har politikerne jobbet intenst med å formulere forslaget som onsdag skal behandles i bystyret i Haugesund.

Krever endring

Den forslåtte teksten tar utgangspunkt i at Haugesund melder seg ut av brannsamarbeidet senest den 30. juni, hvis ikke visse forutsetninger oppfylles.

En av forutsetningene som stilles fra Haugesund er at eierkommunene går med på å endre selskapsavtalen slik at selskapet står fritt til å velge tomt utifra brannfaglige og økonomiske hensyn. I dagens avtale er plasseringen av en hovedbrannstasjon bundet til den geografiske aksen mellom Raglamyr og Norheim.

Flere analyser de siste månedene har imidlertid vist at den avsatte tomta på Raglamyr på langt nær er ideell og ikke vil oppfylle dagens krav til utrykningstider til såkalte paragraf 13 bygg nord i Haugesund sentrum og i nordre bydel. Dette er bygninger og områder som har særskilt krav til utrykningstid og må nåes innen ti minutter.

For å bøte på utrykningstiden er det foreslått en bistasjon ved Killingøy i Haugesund i tillegg til en hovedbrannstasjon på Raglamyr. Dette mener politikerne i Haugesund vil gi en dyrere løsning enn det som er nødvendig og i strid med intensjonene da brannsamarbeidet ble etablert.

Siden nyheten om Haugesund sin exit fra brannsamarbeidet sprakk i forrige uke har flere lokale politikere jobbet på spreng med å redde Haugaland brann og redning IKS fra havari. Haugesund kommune er sammen med Karmøy selskapets største eier med nesten 70 prosent eierskap mellom dem. En utmeldelse fra Haugesund vil derfor kunne sette hele brannsamarbeidet i fare.

Utsette hovedbrannstasjon

En av politkerne som har forsøkt å finne en løsning på konflikten er tysværordfører Sigmund Lier. Fredag forrige uke foreslo han å utsette en avgjørelse rundt hovedbrannstasjonstomta i fem år. Dette er også noe forslaget i Haugesund tar for seg. I vedtaksforslaget er et av premissene for fortsatt deltakelse fra Haugesund, at beslutningen om endringer i stasjonsstrukturen utsettes inntil den nye selskapsavtale er vedtatt og trådt i kraft.

Gruppelederne i Haugesund har fått fullmakter til å justere vedtaksteksten helt frem til bystyret behandling. Hnytt vet imidlertid at det er stor enighet om forslaget som nå ligger til behandling.

Det nye selskapet skal etter planen være operativt innen 1. juli. Rundt 380 personer har allerede mottatt ansettelsesbrev fra Haugaland brann og redning iks.