Leserinnlegg angående skolebruksplan sone 2 – Hnytt

Siste:

Leserinnlegg angående skolebruksplan sone 2

"Jeg lurer på om det er fornuftig pengebruk å sanere skoler som er fullt funksjonelle, og som ansatte, unger og foreldre er godt fornøyde med fordi at det har gått prestisje i å få en ny skole på en tomt på Åkra som det viser seg at de egentlig ikke hadde trengt å bruke 45 millioner på?", skriver FAU på Sevland i dette leserinnlegget.

LESERINNLEGG: Jeg var på mandag tilhører på Formannskapsmøtet i Karmøy Kommune og først av alt vil jeg si at jeg er takknemlig for at det finnes mennesker i kommunen vår som bruker mye av «fritiden» sin på dette arbeidet.

Når det er sagt skulle jeg også ønske at enkelte brukte tiden sin på andre ting istedenfor for akkurat det. Er ikke alt som henger sammen med det vi andre vil kalle sunn fornuft.

Jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg mener det….

Det lå 3 forslag fremme:

Et forslag fra Rådmannen som fikk null stemmer… Litt fascinerende siden det er mange av de samme folkene som har «bestilt» dette fra Administrasjonen..

Et forslag fra KRF og Venstre som gikk på å beholde dagens ungdomsskole og utvide Grindhaug skole slik at den kan huse både Grindhaug og Åkra skole. Dette forslaget fikk tre stemmer. KRF sine to og èn stemme fra SP.

Dette er det eneste forslaget etter min mening som vil være fornuftig og det som vil koste minst å realisere

Et forslag fra Arbeiderpartiet som vil bygge ny skole på den tomten som de har kjøpt ved Åkrahallen. Det står ikke i forslaget at de skal legge ned Sevland og Ådland skole, men det ble sagt som svar på en replikk som stilte dette spørsmålet: Vi må se på når og i hvilken rekkefølge andre skoler vil bli innlemmet i «nye» Åkra skole. AP sa også fra talerstolen i forrige kommunestyre at de jobbet for en nedleggelse av Sevland og Ådland skole.

Dette forslaget fikk fem stemmer. Fire fra AP og èn fra SP.

Jeg mener bestemt at det må være minst to stykker for å bestemme rekkefølge…. Ergo både Ådland og Sevland skole legges ned hvis det bygges ny skole på Åkra.

Her må nevnes at jeg hadde telefonkontakt med en av Aps representanter på formiddagen hvor vedkommende sa han personlig mente forslaget til KRF/ Ventre så fornuftig ut …

Før denne saken skulle opp hadde formannskapet en velfortjent benstrekk. Jeg snakket da med ordføreren vår (AP) på gangen han sa da:

Nei, det er ikke fornuftig å legge ned Sevland skole. Sevland er jo et utviklingsområde hvor det er vedtatt mye utbygging i fremtiden. Ca 25 minutter etterpå sitter vedkommende i stolen og hever kortet sitt og stemmer for ny skole på Åkra som i realiteten betyr nedleggelse av Sevland og Ådland skole…

Skal også nevnes at uavhengig representant og én av SPs representanter sa noe sånn som:

Hva er det vi holder på med? Nå har vi kjøpt tomt for millioner av kroner så da må vi jo bygge der…

NEI, du må ikke det. Noe av det første jeg lærte i forretningsverden var at man ikke skal kaste gode penger etter de dårlige.

En av Høyres representanter hadde også et innlegg, men hadde ikke så mye annet å si enn at uansett løsning må vi finansiere den som OPS (Offentlig Privat Samarbeid) og at de var villige til å forhandle med de andre partiene.

Dette forslaget fikk Høyre sine stemmer og én fra uavhengig representant

For meg som tilhører sa vedkommende da: Vi bryr oss ikke om løsning bare vi handler på leasing….

Jeg lurer på om det er fornuftig pengebruk å sanere skoler som er fullt funksjonelle, og som ansatte, unger og foreldre er godt fornøyde med fordi at det har gått prestisje i å få en ny skole på en tomt på Åkra som det viser seg at de egentlig ikke hadde trengt å bruke 45 millioner på? Skal vi som betaler skatt i denne kommunen sitte å se på dette penge sløseriet?

Mitt forslag er heller å innrømme et feilkjøp og legge hodene i bløt for å finne en fornuftig bruk av tomta.

Kunne et nytt kulturhus vært plassert her i sammen med de nye hallene og i nærhet til Grindhaug, Sevland og Ådland skole??

Min tolkning av de forskjellige forslagene:

AP- Ny skole til Åkra så tar vi med oss de det er nødvendig å dra med i dragsuget.. Vi gikk til valg på ny skole til Åkra og det er snart valg igjen..

KRF/ Venstre: Ser ut som de har tenkt og ser konsekvensene for «bygdene» sør og nord for Åkra hvis skolene forsvinner. Billigste alternativ

SP: Er splittet. Én ser det samme som KRF/Venstre, mens én er opptatt av å få brukt tomta som er kjøpt på Åkra til noe..

Høyre; Drit i løsning så lenge vi leaser den..

Uavhengig representant: Vi må fullføre det vi har startet på selv og det kanskje ikke er den beste løsningen.

Mitt råd til kommunestyre representantene som skal avgjøre denne saken:

Lytt til KRF/ Venstre. Utvid Grindhaug skole slik at Åkra skole sine elever også får verdige skoleforhold. Bygg ny skole på Vea snarest.

Et annet moment i saken: Utviklingen på Åkra vil skje østover når den nye vegen kommer. Da vil det være mer naturlig å ha en skole i den retningen enn mot vest.

Nå er ikke jeg en garvet politiker, men jeg forstod det slik at det er enighet om ny skole til Vea, ny skole på Kolnes når de nye boligområdene bygges ut samt at Åkra ungdomsskole beholdes som i dag.

Ja, jeg ser dette med stordriftsfordeler med en stor skole, men skal vi måle alt i kroner og øre? Hva med tilhørighet, trivsel, trygghet og levende «bygder» skal dette vedtas ved en senere anledning??

Dette med at elever må krysse veien, er fremmet som et argument i mot sammenslåing av Åkra og Grindhaug. Ser da politikerne det som mer fornuftig å la 150 elever fra Sevland gå 2,5 kilometer langs veien sørover og ca samme antall elever gå tilsvarende nordover fra Ådland som mer fornuftig??

Minner også om Utdanningsdirektoratets rundskriv til kommunene som angår skolenedleggelser og skolekretser; (utdrag)

Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012

Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få anledning til å uttale seg når det gjelder vedtak om skolestruktur.

Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være:

* fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan ha interesse i saken

* andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse

* andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd

* samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres

Nå vil nok kommune politikerne hevde at denne saken handler om utbygging av skoler og ikke nedleggelse, men de har snakket nedleggelser/ sammenslåing i samme setning her så her må de ta rundskrivet til etterretning.. Det er så langt ikke gjort

Vi frykter følgende:

Det bygges ny skole på Åkra og Vea samtidig som Ådland og Sevland legges ned (Jeg blir heller ikke overrasket om skoler lengre sørover blir rammet). For å få dette til blir det en hestehandel mellom Høyre og AP. EN av skolene bygges som OPS skole slik at Høyre får litt viljen sin og AP får den skolen som Ordføreren lovet i valgkampen for 3 år siden… Misforstå oss rett: Jeg håper selvfølgelig at både Vea og Åkra får gode skoler til elevene sine men det kan gjøres uten å legge ned noen andre skoler.

Så tilbake til dette med sunn fornuft:

Hvis du har brukt tid på å lese dette innlegget regner jeg med at du ikke trenger en nærmere forklaring.

Jeg ser på en nedleggelse av Sevland skole som en direkte invitasjon til å etablere privat skole på Sevland og det kan jeg love at jeg vil jobbe hardt for hvis dette blir en realitet.

Her er noen spørsmål jeg vil utfordre politikerne til å svare på FØR de tar en beslutning i saken:

* Hva har Karmøy kommune tenkt å gjøre med bygget til Sevland skole dersom den legges ned?

* Hvorfor legge ned en trygg og god skole med et svært godt læringsmiljø?

* Hvorfor i det hele tatt tenke på å legge ned en skole som fungerer så godt? Å legge ned blir et stort tap for bygda vår. Det vil gå utover barna våre.

* Barnefamilier kommer til å flytte FRA Sevland og bygda vil dermed stagnere. Hvilke argumenter har politikerne i forhold til målet om økt befolkningstetthet i vårt område?

* Hva koster det å sende skoleelevene fra Ådland og Sevland i buss daglig?

* Og kan en egentlig sende små 6-åringer avgårde med buss alene?

* Forstår dere hvor alvorlig det er for bygda vår om skolen legges ned? En svært stor samlende skole på Åkra vil uten bli svært uoversiktlig. Vil en da oppdage hvert enkelt barns behov? Hva med mobbing og godt læringsmiljø? Vil tro også det blir en mye større problematikk med så mange elever samlet på samme sted.

Vi er nok alle enige om en ting: Vi må satse på fremtiden. Barna på Åkra og Vea skole trenger nye skoler. Men det må også legges til rette for barna på Sevland slik at de kan få beholde de gode og trygge skolen sin. Dette er en skole som er et samlingspunkt for hele bygda.

En annen viktig lærdom jeg tok denne kvelden: Stol aldri på en politiker..