Nå skal dette skipet drives av batteri – Hnytt

Siste:

Nå skal dette skipet drives av batteri

SHIPPING: SolstadFarstad-fartøyene Normand Server og Normand Supporter skal bygges om til Hybrid-skip. Ombyggingen skal redusere utslippene med 15 til 20 prosent.

– Vi er opptatt av å ta i bruk ny teknologi som gjør våre fartøy tryggere og mer effektive. Allerede har vi flere hybridbåter i flåten med svært gode erfaringer knyttet til driftsøkonomi, operasjon og sikkerhet. Med to nye hybridskip styrker vi driftseffektiviteten i vår flåte ytterligere, sier Tor Inge Dale, COO i SolstadFarstad i en pressemelding.

Batteripakken til de to fartøyene leveres av Westcon Power & Automation og ombyggingsarbeidet utføres av søsterselskapet Westcon Yards. Batterieffekten vil være på 560 kWh og begge skipene vil også klargjøres for landstrøm.

– Oppnådd drivstoffreduksjon og utslipp avhenger av bruksområde og i en ren DP-operasjon kan det være opptil 30 prosent effektivitetsgevinst. Foruten gevinsten får vi gode tilbakemeldinger fra mannskapet om at fartøyene er enkle å operere, oversiktlige og trygge, sier Svein Erik Isaksen, Environmental Engineer i SolstadFarstad i pressemeldingen.