Vil bygge skoler på Kolnes og Vea - Åkra må vente – Hnytt

Siste:

Fungerende rådmann Ørjan Røed.
Fungerende rådmann Ørjan Røed.

Vil bygge skoler på Kolnes og Vea – Åkra må vente

SKOLE: Rådmann i Karmøy, Ørjan Røed går inn for bygging av ny skole på Kolnes og at utbygging av barneskolen på Vea prioriteres før det blir etablert en ny barneskole på Åkra.

Samtidig skrinlegger han forslaget om å omgjøre ungdomsskolen på Åkra til ny barneskole.

Akutt

Det er i skolebruksplanen for sone 2 i Karmøy som legges frem i hovedutvalg 23 mai at rådmannen foreslår å prioritere en utbygging av skolen på Vea først av alt. I utredningen som er gjort i forkant av møtet legger ikke rådmannen skjul på at situasjonen ved skolen er akutt.

– «Veavågen skole er et skoleanlegg som bærer preg av flere utbygginger over tid. Skolen har ikke nok klasserom og benytter de fleste spesialrom som klasserom. Skoleanlegget fremstår som lite funksjonelt. Det gir få muligheter i forhold til å løse skolens behov for tilrettelegging og organisering av ulike læringssituasjoner. Skolen har også behov for flere klasserom på lang sikt», skriver han.

En rapport som Norconsult tidligere har utarbeidet viser at utbygging av Vea skole vil koste 74 millioner kroner. Dette er 140 millioner kroner rimeligere enn en estimert kostnad ved å bygge en helt ny barneskole i bygda.

Satser på Kolnes

Rådmannen foreslår at kommunen setter ny skole på Kolnes høyt på prioriteringslisten slik at de står rustet til å møte befolkningsveksten som er ventet i området.

«Kommunen har behov for økte inntekter for å kunne håndtere økte investeringsutgifter på en bærekraftig måte. Utbygging av Kolnesområdet vil kunne gi kommunen en positiv befolkningsvekst og på den måten bidra til økte inntekter. Når ny Eikjeveg er realisert, vil det raskt bli behov for en større kapasitet enn Kolnes skole i dag kan gi. Rådmannen anbefaler derfor at Kolnes skole prioriteres høyt og realiseres før ny skole på Åkra», konkluderer rådmannen.

Må vente

I rapporten som nå skal til politisk behandling foreslår rådmannen en løsning der en på sikt går for å bygge en ny skole på Åkra som rommer rundt 400 elever, og at denne skolen, sammen med Grindhaug skole dekker det samlede barneskolebehovet i Åkra-området. Kostnadsrammen for en slik skole er beregnet til 180 millioner kroner.