Tungt 1. kvartal for Eidesvik – Hnytt

Siste:

Foto: Eidesvik Offshore
Foto: Eidesvik Offshore

Tungt 1. kvartal for Eidesvik

Det ble et 1. kvartal med røde tall i regnskapet for Eidesvik Offshore.

OFFSHORE: Etter en turbulent vår med omstrukturering av gjeld kunne Eidesvik denne uken legge frem tallene for 1. kvartal.

De viser at det fremdeles er vanskelig å tjene penger på offshorevirksomheten på Bømlo. Rederiet kan vise til et underskudd på med 51,07 kroner i årets første tre måneder. Etter 1. kvartal i fjor var resultatet til sammenligning nesten 190 millioner høyere, like i overkant av 135 millioner kroner.

Resultatet preges av lave rater og delvis lav flåteutnyttelse i alle tre segmentene selskapet opererer i. Når vi nå nærmer oss sommersesongen erfarer vi en økning i både utnyttelsesgrad og ratenivå i spot‐ markedet og for mellomlange kontrakter i PSV‐segmentet. Det positive oppsvinget i PSV‐segmentet kan bli negativt påvirket av at flere skip kan bli tatt ut av opplag, skriver rederiet i kvartalsrapporten.

Også omsetningen fikk seg en real nedtur. Bømlarederiet omsatte for 100,95 millioner kroner i 1. kvartal, ned nesten 150 millioner kroner fra 248,91 millioner kroner på samme tid i fjor.

– Subsea‐segmentet har erfart flere kontrakttildelinger fra operatører til subsea‐selskap gjennom første kvartal av året. Utførelsesfasen for skip vil starte i 2019, og vi forventer gradvis forbedring i flåteutnyttelse fra 2019 og utover. Walk‐to‐work markedet utnytter fremdeles en stor andel av den Nordsjø‐baserte subsea‐flåten, skriver rederiet.

Inntektene fra i fjor inkluderer  83,4 millioner kroner i termineringsvederlag og gevinst ved salg av skip.

Bokført egenkapital per 31. mars var på 1,6518 milliarder kroner mot 1,5908 milliarder kroner i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalandel på 39 prosent.

Les hele rapporten her