Haugaland Kraft overtar Fjelberg Kraftlag – Hnytt

Siste:

Haugaland Kraft overtar Fjelberg Kraftlag

ENERGI: Haugaland Kraft fortsetter å ekspandere. Nå har selskapet inngått en intensjonsavtale med Fjelberg Kraftlag i Kvinnherad med mål om å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft.

Det skriver Haugaland kraft i en pressemelding.

I følge meldingen vil gjennomføringen av transaksjonen skje etter omdanning av samvirkelaget Fjelberg Kraftlag til et aksjeselskap og deretter fusjon med Haugaland Kraft. Dette vil innebære at Fjelberg Kraftlags ulike virksomhetsområder, en aksjepost på 20 prosent i Kvinnherad Breiband og på 2,97 prosent i SKL, overføres til Haugaland Kraft.

– Integreringen av Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft vil ha en rekke positive virkninger for kundene i vårt område. Forsyningssikkerhet og beredskap i hele Kvinnherad styrkes gjennom sammenslåingen og arbeidsplasser sikres. De strukturelle endringene sikrer konkurransedyktige tjenester og lavere nettleie for våre kunder. Alle ansatte vil få ansettelse i Haugaland Kraft og arbeidssted blir som i dag, sier styreleder i Fjelberg Kraftlag, Sverre Olav Handeland i pressemeldingen.

Haugaland Kraft hadde et omsetning på 1,6 milliarder kroner og fikk et overskudd på 274 millioner kroner i 2017. Selskapet har tidligere i år ekspandert inne flere felt blant annet med ta over en stor eierpost i Sunnhordland Kraftlag.

– Haugaland Kraft er en stor regional bidragsyter til fellesskapet gjennom samarbeidsavtaler innen idrett og kultur, samt arrangementer og aktiviteter rettet mot barn og unge. Dette engasjementet ser vi frem til å utvide i Fjelbergs sitt forsyningsområde og bidra til at Kvinnherad fortsatt skal være en attraktiv region å bo og arbeide i, sier administrerende direktør i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Endelig vedtak vil bli foretatt i et ekstraordinært årsmøte i Fjelberg Kraftlag