Vil stoppe omfattende Airbnb-utleie – Hnytt

Siste:

Næringsminister Monica Mæland.
Næringsminister Monica Mæland.

Vil stoppe omfattende Airbnb-utleie

De som leier ut boligen sin til Airbnb i mer enn 90 dager i året kan nå gå en tøffere tid i møte. Nå ønsker Kommunal- og Moderniseringsminister Monica Mæland å begrense utleietrenden.

Airbnb blir stadig mer og mer populært å benytte blant reisende. Som følge av dette er det mange som velger å leie ut sin egen bolig, også over lang tid.  Nå ønsker regjeringen å sette en stopper for den omfattende utleiene. I følge NRK har regjeringen sendt ut et høringsnotat om endring av eierseksjonsloven som avgrenser muligheten til korttidsutleie til 90 dager.

– Vi vil bidra til god bokvalitet for naboene samtidig som vi respekterer den private eiendomsretten. 90 dager betyr at man kan leie ut 45 av 52 helger i året, sier Mæland til NRK.

Lovendringsforslaget skal ut på høring i tre måneder.