Økte omsetningen - mindre fortjeneste – Hnytt

Siste:

Foto: Fatland
Foto: Fatland

Økte omsetningen – mindre fortjeneste

NÆRINGSLIV: Fatland konsernet omsatte i 2017 for 4,4 milliarder kroner, noe som er en økning på omlag 4 prosent fra året før.

Resultatet før skatt er 59 millioner kroner, mot 81 millioner kroner i 2016, melder konsernet i en pressemelding.

–  Nedgangen i resultatet skyldes både kraftig prispress i sluttleddet, samt fortsatt skarp konkurranse for å få mest mulig slakt fra bøndene, sier Fatlands konsernsjef Terje Wester.

Fatland er Norges største privateide kjøttbedrift med 586 ansatte og avdelinger og slakterier i både Ølen, Jæren, Oslo og Sandefjord.

Jobber for bedre markedsbalanse

– En bedre markedsbalanse er det viktigste bidraget til bedre lønnsomhet i norsk husdyrproduksjon. En slik utvikling vil også gi oss muligheter til å forbedre våre marginer. Vi i Fatland jobber hver eneste dag aktivt for å øke salget og bedre markedsbalansen for kjøtt i Norge. 5.000 produsenter leverer allerede i dag slakt til Fatland og vi trenger enda større tilgang til norsk kvalitetsråstoff, sier konsernsjef Wester.

Han opplyser videre at Fatland-konsernet vokser videre og kommer de neste årene til å investere i nye anlegg og nytt produksjonsutstyr. Ved videreforedlingsanlegget Fatland Sandefjord er det vedtatt en utbygging på 1.500 kvadratmeter grunnflate med lokaler og utstyr for røyking, koking og kjøling, samt nye tekniske rom og lager.