Sprikende søkertall for Campus Haugesund – Hnytt

Siste:

Arkivfoto
Arkivfoto

Sprikende søkertall for Campus Haugesund

Sykepleierstudiet i Haugesund er blant de mest populære studiene ved Høgskolen på Vestlandet, men jevnt over er det en nedgang i søkertallene til høgskolestudier i Haugesund. 

STUDIER: Inntakstallene fra Samordna opptak viser at færre studenter har Haugesund som ønsket studiested.

 For ingeniørstudiene er det færre søkere som har de som førstevalg enn tallet på studieplasser de tilbyr. En positiv tendens i dette bildet er at HMS-ingeniør-studiet har flere førstevalgssøkerer enn i fjor, skriver Høgskolen på Vestlandet i en pressemelding.

– Vi er nødt til å ta denne nedgangen på alvor og finne tiltak for å snu tendensen, sier prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Bjørg Kristin Selvik.

Studiene i nautikk og økonomi og administrasjon har solide søkertall, selv om det også her er en nedgang i førstevalgssøkere sammenlignet med i fjor.

Hvilke fag som er populære følger også ved HVL nasjonale trender. Helse- og sosialfag blir stadig mer populære, og det er også en vekst i søkingen  til utdanningene til barnehagelærer og grunnskolelærer.

– Vi har flere søkere enn i fjor, og har rundt like stor andel av totale søkere til høyere utdanning. HVL er så vidt over et år gammel, og vi merker at vi fortsatt har et stykke å gå før Høgskulen på Vestlandet er et like kjent navn for søkerne som de gamle høyskolene på Vestlandet. Dette vil endre seg over tid, når søkerne mer og mer knytter HVL-navnet til gode studium, flinke fagfolk, flotte campuser og fornøyde studenter, sier Selvik.