– Vi må få opp statusen for menn i barnehagene – Hnytt

Siste:

Anders Underhaug (t.v.) og Jan Vermund Jakobsen trives godt som barnehagelærere på Espira Tjøsvoll. De mener flere menn burde prøve barnehageyrket.
Anders Underhaug (t.v.) og Jan Vermund Jakobsen trives godt som barnehagelærere på Espira Tjøsvoll. De mener flere menn burde prøve barnehageyrket.

– Vi må få opp statusen for menn i barnehagene

Karmøy kommune har som mål å ha 20 prosent menn i barnehagene. Antall menn som er ansatt i dag er 42, og er godt under 10 prosent.

SAMFUNN: På Espira Tjøsvoll på Åkra jobber barnehagelærerne Jan Vermund Jakobsen og Anders Underhaug. De er to av totalt 42 menn som jobber i barnehage i kommunen.

For begge var det noe tilfeldig at de havnet i yrket, men de kjenner begge på at det var rett valg og trives godt.

– Jeg tror kanskje det ikke er så mange menn som tenker at det å jobbe i barnehage er en ting å gjøre. Jeg tror en må spre ordet, at det faktisk er mulig å være mann og jobbe i barnehage. Det er kjempeviktig for arbeidsmiljøet og for ungene spesielt, at de har både mannlige og kvinnelige rollemodeller, sier Jakobsen, som har jobbet på Espira Tjøsvoll siden august 2016.

– Jeg tror mange tenker fra tidlig alder at det ikke er noe en har så lyst til å gjøre, selv om de kanskje ikke vet hvordan det er. Det er nok mye mer annerledes enn hva folk tror det er å jobbe i en barnehage, sier Underhaug, før Jakobsen skyter inn:

– Det er nok mange som tenker at en går og skifter bleier hele dagen, men det er ikke i nærheten av det. Det er ekstremt variert og tusen ting en kan gjøre.

Trekker til seg andre menn

Da Underhaug var ferdig med studier og skulle finne seg jobb i fjor var det at det fantes andre menn i barnehagen en faktor.

– Jeg visste at Jan Vermund jobbet her og det var en faktor til at jeg også ville jobbe her. Jeg liker meg godt med kvinner, men å snakke om fotball med Jan Vermund og den type ting og å ha felles interesser var en faktor for meg at jeg valgte dette, forteller Underhaug.

– Jeg tror menn i barnehage tiltrekker seg andre menn. Det er lettere for en mann å begynne i en barnehage der en vet at det er en eller flere menn. Det er litt trygghet, forteller Jakobsen, som også trivdes før Underhaug ble ansatt.

– Jeg syntes egentlig at det var helt topp, for det er en fantastisk gjeng her. Det var aldri et problem, men det var godt å få inn Anders. Det var godt de dagene vi hadde mannlig vikar også, sier Jakobsen.

Merker stor forskjell

Styrer hos Espira Tjøsvoll, Maria Fagerland, merker stor forskjell etter at de har fått inn Jakobsen og Underhaug, og legger ikke skjul på at hun synes det er en viktig sak.

– Det bidrar veldig positivt til arbeidsmiljøet og for ungene. Det er også som de nevner at barna må ha mannlige rollemodeller i barnehagen, sier Fagerland, som skyter inn at de har enda en mannlig pedagog som skal begynne til sommeren.

– Vi ser jo at menn i barnehagen bidrar mye med friluftsliv og uteaktiviteter kanskje i større grad enn det kvinner gjør. Nå kan kvinner også gjøre det, men jeg føler at med disse mennene vi har ansatt her så har det løftet oss enda høyere på dettes om har med uteliv å gjøre, som vår barnehage brenner for å satse på, forklarer Fagerland.

Hun synes det er trist at det er så få menn i barnehagene i kommunen.

– Det bør absolutt jobbes med å få mer menn i barnehagen, spesielt når vi ser hvor viktig det er og hvordan det påvirker vår barnehage. Vi skulle ønske at alle hadde hatt menn i barnehagen, så det er bra at kommunen satser på dette og prøver å få inn flere, avslutter Fagerland.

Styrer hos Espira Tjøsvoll, Maria Fagerland, ser positiv forskjell etter at Jakobsen og Underhaug begynte hos dem.

– En vanskelig sak

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen, synes det er en vanskelig sak, og innrømmer at kommunen ligger langt bak.

– En har prøvd ulike tiltak, og selv om en for en god tid tilbake har satt mål om 20 prosent menn i barnehage, så er status i dag lang derfra, sier Andersen, som mener problemet er sammensatt.

– Det er få menn som søker kvinnedominerte videregående skoletilbud, og det er få menn som søker høyskoletilbud mot de minste ungene. Vi vet også at det kan være avgjørende at det er mannlige praksislærere, slik at de so mer ute i praksis også får rollemodeller. Det er det få av, så det blir mange ledd som gjør dette vanskelig, forklarer Andersen.

I budsjettet for 2018 ble det satt av 50.000 kroner for å øke andelen menn i barnehage og skole.

Tidligere har hovedutvalget for oppvekst og kultur bestilt en sak om hva som er kommunens ambisjon og eventuelle tiltak om å rekruttere flere menn, som blir lagt frem onsdag.

– Det står jo litt i saken at det vil være en fordel for ungene i for eksempel barnehagen å oppleve ulikheten. Det gjelder ikke bare kjønnsbalansen, men det gjelder ulike interessefelt, nettopp fordi ungene skal få noen å identifisere seg med. Da handler det om å ha en bredde, mener Andersen.

Han føler at kommunen går fremover, men at det går veldig sent. Han ser derfor positivt på at det blir satt fokus på nå.

– Det at hovedutvalget setter fokus på ambisjonene til kommunen og ber om sak om dette er positivt i forhold til at en får større bevissthet både i organisasjonen og utenfor, avslutter Andersen.

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen.