Rogaland fylke nekter å bøye av for garantikrav - nå kan milliardprosjektet Rogfast stoppe opp – Hnytt

Siste:

Rogaland fylke nekter å bøye av for garantikrav – nå kan milliardprosjektet Rogfast stoppe opp

Allerede den 1. mai kan de første utsettelsene på milliardprosjektet være et faktum.

SAMFERDSEL: Prestisjeprosjektet skal knytte Rogaland sammen til et fylke og er en viktig del av å gjøre E39 mellom Kristiansand og Trondheim ferjefri.

Da den første salven i prosjektet gikk av på Arsvågen den 4. januar i år var jubelen for at arbeidet endelig var i gang stor. Nå kan prosjektet bli utsatt hvis ikke fylkeskommunen og Staten kommer til enighet om hvem som skal stille lånegaranti. Foreløpig har staten sagt at de ikke kommer til å gjøre dette. Heller ikke Rogaland fylkeskommune er villig til å stille garanti og dermed står prosjektet i fare for å stoppe helt opp.

– Planen nå er å lyse ut neste kontrakt 1. mai. Blir ikke garantispørsmålet avklart innen den tid, blir det forsinkelser og mulig stopp i fremdriften, sier prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen til VG.

Tunellen blir, når den er ferdig, verden lengste og dypeste undersjøiske tunell og har en kostnadsramme på 16,8 milliarder kroner. Rogalandfylkesting vedtok i 2015 å garantere for denne summen, men har fått kalde føtter. Fylkeskommunen frykter blant annet at privat ferjedrift og øt El-bil-trafikk skal gjøre milliardprosjektet mindre lønnsomt og dermed gi økt risiko for fylkeskommunen.

– Det vi har gjort, er å løfte frem problemstillingen om hvorvidt fylkeskommunene skal ha et slikt garantiansvar når vi ikke kan bestemme rammene. Hittil har vår garanti vært sett på som en formalitet, vår garanti bidrar til lave lånekostnader, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) til avisa.