Steinras på Rv 48 i Skånevik – Hnytt

Siste:

Steinras på Rv 48 i Skånevik

SKÅNEVIK: Sør-Vest politidistrikt melder om et steinras på strekning Rv 48 Skånevik-Håland.

Det skal være et oversiktlig sted, og det er mulig for personbiler å komme seg forbi rasstedet.

Det er derimot ikke mulig å passere stedet for busser og vogntog.

Entreprenør er på vei.