KHV AS ikke enig med Statens Vegvesens konklusjon – Hnytt

Siste:

Foto: www.kvh.no
Foto: www.kvh.no

KHV AS ikke enig med Statens Vegvesens konklusjon

Fredag ettermiddag kom det frem at KHV AS drev med ulovlige arbeids-og lønnsforhold, brudd på HMS-reglene og utførte arbeid med svak kompetanse. Som følge av det valgte Statens Vegvesen å utestenge KHV AS som underleverandør.

ARBEIDSLIV: Lørdag kveld uttaler selskapet i en pressemelding at de ikke kjenner seg igjen i det som er grunnlaget for beslutningen til Statens Vegvesen, verken i forhåndsvarselet, vedtaket eller pressemeldingen.

– De vil selvsagt kjempe for å renvaske seg fra de påstandene som er framsatt, skriver Jan Henrik Høines fra advokatbyrået Eurojuris.

Les også: Statens Vegvesen svartelister Karmøy-selskapet KHV AS

Avviser brudd

KHV AS er en bedrift med mange ansatte, og i perioder er det over 200 personer i arbeid. Selskapet har de siste årene vokst mye, både i omsetning og i antall ansatte.

– Det understrekes at KHV er bundet av tariffavtaler og at ansatte har hatt lønn i tråd med disse. Selskapet avviser bevisste brudd på ansattes arbeidsvilkår for å øke firmaets inntjening. KHV legger også stor vekt på å ha et godt HMS-system som sikrer både ansatte, jobbutøvelse og andre berørte på en god måte. Tilbakemeldingene fra kunder og også fra Statens Vegvesen har vært svært gode, og man har derfor ingen forståelse for påstander om at utført arbeid skal være av dårlig kvalitet, skriver Høines.

Vil gi store konsekvenser

Beslutningen KHV AS nå har mottatt fra Statens Vegvesen vil kunne få svært store konsekvenser for bedriften, de ansatte og lokalmiljøet der KHV AS har sin base.

– Ulike løsninger på disse forholdene vil bli løpende vurdert framover av ledelsen i KHV. KHV er opptatt av å jobbe sammen med sine samarbeidspartnere både i den vanskelige fasen man står overfor nå og i årene som kommer, skriver advokat Høines.

– Utsatt for svertekampanje

Selskapet KHV AS vil nå jobbe instensivt for å dokumentere at vedtaket fra Statens Vegvesen ikke er riktig og så raskt som mulig få ordnet opp i det som har skjedd.

– Det er klart at KHV vil kjempe for sitt gode navn og omdømme i tiden framover. Likevel har KHV AS en klar oppfatning av at firmaet har vært utsatt for en omfattende svertekampanje og angrep fra enkeltpersoner både innenfor og utenfor Statens Vegvesen. Disse har bidratt til at det har vært vanskelig for firmaet å håndtere denne saken den senere tid. Firmaet vurderer løpende hvordan man skal reagere på denne kampanjen, avslutter Høines.

KHV AS har i en årrekke gjennomført oppdrag inne trafikkdirigering og arbeidsvarsling på flere av de største vegprosjektene her lokalt.