– Vi kjemper for Skudeneshavn som en perle å bo i – Hnytt

Siste:

BEKYMRET: Jan Kenneth Nornes og Jan Christer Sandvik er bekymret for Skudeneshavn.
BEKYMRET: Jan Kenneth Nornes og Jan Christer Sandvik er bekymret for Skudeneshavn.

– Vi kjemper for Skudeneshavn som en perle å bo i

Naboene til den gamle ferjekaien fortviler over Skude Fryseris utbyggingsplaner.

SKUDENES: Skude Fryseri har for andre gang søkt om å få bygge et 10 meter høyt frysehotell på 1750 kvadratmeter for lagring av kjøtt og fisk.

Det liker skudenesbuene Jan Kenneth Nornes og Jan Christer Sandvik dårlig, og de er redde for hvordan den kan slå ut på byen og den voksende turistnæringen.

– Jeg tror det er viktig at skudenesbuen får forståelse av at kaiområdet er en innfartport til Gamle Skudeneshavn fra østre del av byen. Det er her busser og cruiseturister kommer og parkerer og tar turen mot sentrum. Skal de da stange mot en vegg der de ikke ser havet, så er det ikke så innbydende, kommer det fra Nornes.

Han mener at turismen er blitt en viktig del av Skudeneshavn, og et nytt frysehotell kan være med på å ødelegge inntrykket av sommerbyen.

– Turistnæringen og oppmerksomheten om Gamle Skudeneshavn blir enda større hvis man er i stand til å forvalte det riktig, sier Sandvik, før Sandvik skyter inn:

– Det er turisme vi må tenke på i fremtiden.

Fikk avslag

Fryseriet søkte kommunen om å få bygge frysehotell sist gang i desember 2016 som ble vedtatt av kommunestyret. En anke fra naboene førte til at saken ble sendt til fylkesmannen, som opphevde vedtaket.

Nå har fryseriet søkt igjen, og Nornes er redd for konsekvensene.

– Jeg er litt redd for at hvis de skal bygge hallen, og det skal komme trailere hit. De sier at det ikke skal ta plass ut over festplassen, men det er klart at det kommer til å gjøre det. De skal jo snu her, sier Nornes, som kommer med en oppfordring til skudenesbuen.

– Nå må skudenesbuen forstå at dette gjelder ikke bare folk som bor ute på ferjekaien. Dette gjelder like mye den unge mannen som vokser opp på Øygardshaugen. Vi bor i en kant og vi er veldig avhengig av turisme og jeg tror det er et godt satsingspunkt.

Daglig leder i Skude Fryseri, Arne Harald Stensland

– Bygget har ingenting med turisme å gjøre

Daglig leder i Skude Fryseri, Arne Harald Stensland, ser ikke hvordan bygget kan ødelegge for turismen i Skudeneshavn.

– Turistnæringen tar seg mer og mer opp, og det bygget har ingenting med turisme å gjøre. De parkerer i sentrum hvis de kommer med mindre enn fem busser. Kommer det mer så parkerer de på festplassen, forteller Stensland, og viser til at turistene kommer ikke for å se på ferjekaien når de først er i sommerbyen.

Stensland forteller at det eksisterende bygget stod ferdig i 1955, og påpeker at det også er et industribygg.

– Det er vel bedre at de ser på et bygg enn en tom ferjekai, spør han, og tror at det vil være positivt for byen hvis planene blir realisert.

– Det trygger arbeidsplassene og kan få nye arbeidsplasser på sikt. Hvis vi kan generere penger ut av det bygget så får Karmøy kommune penger ut av det også, forklarer Stensland.

Han erkjenner likevel at det blir et markant bygg, men viser til at det er blitt bygget flere bygg de siste 30 årene.

Kjenner ikke til saken

Reiselivssjef Vigleik Dueland ved Destinasjon Haugesund & Haugalandet kjenner ikke til saken og sier at det blir vanskelig å uttale seg om det vil gå ut over kundeopplevelsen, men forteller om turistmønsteret i byen.

– Per i dag når det er turbusser til Skudeneshavn så er det litt vekslende i forhold til operatør om de henter ved turistinformasjonen på torget eller om de setter av nede ved den gamle ferjekaien. Det har også vært at en setter av ett sted og plukker opp et annet sted, forklarer Dueland.