«Den overflødige mannen» – Hnytt

Siste:

«Den overflødige mannen»

– At menn ikke har noe der å gjøre, som marineoffiseren sa, vil også gjelde ved unnfangelsen. En konsekvens blir at flere menn blir overflødige.

HARALDSPLASS: Jeg husker en velkjent standardfortelling  fra førstegangstjenesten min i Den kongelige norske marine. Om marinegasten som meldte seg for sine offiserer og ba om umiddelbar permisjon fordi kona hans skulle føde deres første barn. –Du har ingenting der å gjøre. Du gjorde ditt for ni måneder siden, var svaret han fikk.

Etter Høyres landsmøte i helgen er mannens rolle ytterligere svekket. Nå kan kvinner som ønsker det, få det som i Bioteknologilova heter assistert befruktning; å bli befruktet med donorsæd; altså uten at det er en mann tilstede. Tidligere var det bare kvinner i parforhold som kunne få assistert befruktning. Nå skal altså enhver kvinne kunne planlegge å få farløse barn. At menn ikke har noe der å gjøre, som marineoffiseren sa, vil også gjelde ved unnfangelsen. En konsekvens blir at flere menn blir overflødige.

Dette handler om reproduksjon; hvordan samfunnet organiserer seg for å sikre at ”slekt følger slekters gang” som det heter i sangen. Den store revolusjonen skjedde da p-pillen ble tilgjengelig på 60-tallet. Et par tiår seinere kom abortloven som sikret kvinner herredømmet over egen kropp, og like viktig var den lange kampen for likestilling og herredømme også over egen økonomi. Konklusjonen er åpenbar: Den kontrollen samfunn og kirke hadde over reproduksjonen for 50-60 år siden, er borte. Kirkens gudsord-inspirerte påstand om at seksualitet og samliv bare hørte ekteskapet til og bare gjaldt kvinne og mann, er i dag kun et skjelett som av og til ramler ut av skapet men som fort blir puttet inn igjen. Reproduksjonen er i dag kontrollert av kvinnene.

At Høyres landsmøte tar opp i seg resultatet av mange tiår med andres likestillingskamp, adopterer den politiske venstresidens syn på reproduksjon og gjør prinsippvedtak om å likestille eggdonasjon med sæddonasjon, er fullt ut forståelig. Et parti som bærer individualismens og valgfrihetens fane så høyt som Høyre gjør, må imøtekomme det nye samfunnets krav om en bioteknologilov som også ivaretar de ufrivillig barnløse kvinners ønske om å få barn.

Mens barn var  ”noe som bare kom” i gamledager, blir det å sette barn til verden nøye planlagt i dag. Det er så mye som skal gjøres før en etablerer seg. Konsekvensen blir at flere lever som single og at færre, både kvinner og menn, får oppleve å bli foreldre. Det er noe verken kvinnene eller mennene ønsker. I følge nettstedet forskning.no er det like mange som før, både kvinner og menn, som ønsker seg barn. Likevel er 23% av norske menn barnløse ved fylte 45 år. Altså hver fjerde mann! Det er en økning fra 14% siden 1985. For kvinner er tilsvarende tall 13 og 10%.

Nå kommer endringene i Bioteknologiloven med eggdonasjon og assistert befruktning de barnløse kvinnene til hjelp. Mannen er taperen og må konstatere at han er blitt til overs. Og det er virkelig et paradoks etter å ha hørt på alle likestillingsargumentene i debatten om eggdonasjon.

Det som kunne hjulpet en for eksempel 35 år gammel mann ut av ufrivillig barnløshet, om jeg har forstått problemstillingen, er surrogati. Men det er fremdeles forbudt i Norge. Da gjenstår kun for mannen å oppsøke sædbanken og håpe på at noen 18 år etterpå banker på døra og sier hei pappa.