– Dette rommet er bortimot ubrukelig – Hnytt

Siste:

Arkivfoto fra formannskapssalen.
Arkivfoto fra formannskapssalen.

– Dette rommet er bortimot ubrukelig

Ørjan Røed mener det haster med å få oppgradert formannskapssalen. Nå skal kommunen se på muligheter for overføring av formannskapsmøtene.

POLITIKK: – Dette rommet er bortimot ubrukelig med tanke på det tekniske utstyret. Hver gang vi skal vise noe på skjermen må vi være tidlig ute for å være sikre på at det kommer opp. Lyden på anlegget er også dårlig, sa rådmannen under eventueltpunktet i formannskapet mandag.

Røed ramset opp tre alternativ som var å ikke gjøre noe med det, å ta det opp i budsjettet for 2019, eller å se på det i år, men mente at det haster med å få noe gjort.

– Dette er på mange måter ansiktet utad, og jeg synes det er for dårlig, sa Røed.

Ordfører Jarle Nilsen var enig i Røeds uttalelse.

– Jeg synes det er beklagelig at vi har sagt at vi skal satse på å være en digital kommune og heldigital innen 2020 når vi ikke har oppdaterte systemer, sa Nilsen, og fortsatte:

– Jeg synes ikke det er godt nok for de folkevalgte, ikke for de som er tilhørere og presse, og det er ikke godt nok å tilby dette for de som er godt forberedt og skal ha sine orienteringer. Jeg synes det er på høy tid at vi gjør noe med denne salen her.

Fungerende rådmann Ørjan Røed.

Digital overføring av møtene

Nilsen ønsket å høre kommentarer fra formannskapssalen, og Tor Kristian Gaard tok først til ordet:

– Det er viktig at vi tar høyde for digital overføring fra dette rommet, i og med at vi vil ha mer åpenhet og mer demokrati, sa Gaard.

Aase Simonsen syntes det var flott at det var rådmannen som tok opp temaet, og mente også at det er behov for en oppgradering.

– Jeg synes det er viktig å få gjort noe, og å samtidig sørge for at en kan lade mobilene og iPadene sine, sa Simonsen.

Pål Andre Døsen viste til at det har flere ganger tidligere blitt tatt opp at en ønsker overføring av møter, men at det har blitt sagt at det har blitt for dyrt.

– Nå er anledningen her, og det er flott at det kommer frem. Vi ønsker å være en åpen kommune som skal være tilgjengelig for publikum, sa Døsen.

Jarle Nilsen ba om at saken skal fremmes så fort som overhode mulig, der det legges opp til et spleiselag for å finansiere oppgraderingene.