Nå kan du bli medeier i banken – Hnytt

Siste:

Alf Inge Flokketvedt.
Alf Inge Flokketvedt.
Arkivfoto

Nå kan du bli medeier i banken

Skudenes & Aakra Sparebank inviterer igjen kundene til å bli medeier. Banken gjennomfører nå en emisjon ved å utstede 500.000 nye egenkapitalbevis.

ÅKREHAMN: Totalt emisjonsbeløp er satt til 52,5 millioner kroner og tegningsperioden vil foregå fra 9.til 27. april.

– Banken utstedte egenkapitalbevis for første gang i 2014. Det ble da utstedt 900.000 egenkapitalbevis for totalt 93,6 millioner kroner. Banken opplevde stor interesse og overtegning for fire år siden, sier banksjef Alf Inge Flokketvedt til Karmøynytt

Han forteller at de fire årene har vært en positiv reise for banken, det lokale engasjementet for banken har økt, eierne har fått sin andel representanter i Generalforsamlingen og etterspørselen i markedet etter egenkapitalbevisene har vært god.

– Egenkapitalbevis er gjerne ikke like kjent for alle, hvordan vil du kort beskrive dette?

– Dette kan enkelt beskrives som sparebankenes form for aksjer, og har klare likhetstrekk ved at det for eksempel utbetales utbytte til eierne med bakgrunn i bankens resultat. Utbytte vedtas og utbetales normalt i løpet av mars hvert år. Egenkapitalbevis er omsettelige verdipapirer, forklarer han. 

– Emisjonen som startet mandag 9. april er en såkalt garantert fortrinnsrettet emisjon. Dette innebærer at eksisterende eiere av egenkapitalbevis får utstedt tegningsretter i årets emisjon. En tegningsrett gir rett, men ikke plikt til å delta i emisjonen. De som har tegningsretter, og som tegner seg i emisjonen, får tildelt nye egenkapitalbevis. Banken legger opp til at tegningsretter kan kjøpes og selges via bankens aksjemegler i Norne Securities. I tillegg er det mulig å tegne seg i emisjonen uten tegningsretter, men med tildelingsprioritet etter de med tegningsretter. All informasjon rundt emisjonen, prospekt og tegningsbankett ligger på bankens nettsider og er tilgjengelig ved bankens kontorer, legger han til.

Garantier

– Det at emisjonen er garantert, innebærer at noen investorer i forkant har stilt garantier for at den blir fulltegnet. Ut fra dette skal det være mulighet for både eksisterende og nye investorer å delta i emisjonen, men presiserer at kun de som har tegningsrettigheter er sikret egenkapitalbevis, sier Flokketvedt.

Banksjefen uttaler videre at det har vært en grundig prosess i bankens ledelse og styre rundt den nye emisjonen.

– Bakgrunnen for denne emisjonen er todelt. På den ene siden opplever banken at myndighetenes regelverk overfor bankbransjen blir stadig strengere med tanke på krav til bankenes egenkapital. Banken tilfredsstiller allerede disse kravene, men det er ønskelig å ha en solid margin til regelverket. Det gir banken arbeidsro og fokus på god drift, sier han.

Konstnadseffektivitet

Flokketvedt opplyser at Skudenes & Aakra Sparebank fortsatt opplever god tilstrømming av kunder og banksjefen tror at fortsatt vekst blir en viktig suksessfaktor i fremtiden.

– Størrelse er viktig for å opprettholde god kostnadseffektivitet og dermed kunne være konkurransedyktig mot de store aktørene. Det er vi pr. i dag legger han til med et smil.