«Vi vil ikke råtne på rot» – Hnytt

Siste:

«Vi vil ikke råtne på rot»

– Når Solberg svikter, må andre stå opp og ta til motmæle mot brutaliteten.

HARALDSPLASS: I helgen nådde retorikken i den politiske debatten her i landet et nytt lavmål. En retorikk som markspiser det politiske ordskiftet spesielt og hele samfunnsdebatten generelt. Og når noe blir markspist, da råtner det på rot. Anført av Sylvi Listhaug tråkkes det over nye grenser. Tråkkes over grenser til et annet samfunn der anstendighet, omsorg, empati, gjensidig respekt og vanlig folkeskikk ikke lenger vektlegges tilstrekkelig.

Det er når vi finner oss i denne utviklingen, uten å ta til motmæle, vi blir markspiste som samfunn og etter hvert råtner på rot.  Nå må vi ta til motmæle. Mot regjeringen vår. Mot statsrådene Sylvi Listhaug og Jan Tore Sanner og mot statsminister Erna Solberg. Fordi retorikk uten å være forankret i anstendighet, omsorg, empati, gjensidig respekt og vanlig folkeskikk får lov til å spre seg med regjeringen som utgangspunkt.

Nå må vi ta til motmæle mot denne helt uakseptable politiske brutaliseringen. VG har gjort det, Dagbladet og Stavanger Aftenblad har gjort det, andre statsråder og  stortingsrepresentanter har gjort det og andre partiledere har gjort det: Tatt til motmæle mot forsøplingen av politisk debatt i Norge.

Denne nye runden med uanstendig politisk retorikk er igjen initiert av Sylvi Listhaug og dessverre, tilsynelatende uten respekt for tragedien på Utøya, fulgt opp av Jan Tore Sanner. Samme dag som Utøya-filmen har premiere, påstår Listhaug at Arbeiderpartiet er mer opptatt av å sikre terroristenes rettigheter enn det norske folk sin sikkerhet. Utgangspunktet er uenighet om regjeringen uten rettslig kjennelse skal kunne inndra pass og borgerskap fra fremmedkrigere og terrorister. Jonas Gahr Støre reagerer med avsky på Listhaugs påstander om Arbeiderpartiets sterke terroristomsorg nettopp fordi Arbeiderpartiet mistet så mange av sine yngste medlemmer i terrorangrepet på Utøya. Det får Jan Tore Sanner til å beskylde Støre for å bruke tragedien for å oppnå politisk gevinst eller ”å trekke 22.juli-kortet,” som han sa.

At en vanligvis dannet, ryddig og erfaren høyrestatsråd som Sanner ikke ser grensene for anstendig debatt, forteller meg at denne retorikken er i ferd med å markspise politikken. Statsminister Erna Solberg finner ingen grunn til å gripe inn overfor egne statsråder. Det forsterker alvoret fordi det legitimerer dette retoriske lavmålet.  På Dagsrevyen lørdag sa Solberg at Listhaug får velge sin egen debattform. I tillegg har Solberg i beste Donald Trump-stil sagt at det er ”feil på begge sider” og at Ap og Frp får rydde opp i egen ordbruk. En ren kapitulasjon og fraskriving av ansvaret hun har som regjeringssjef.

Når Solberg svikter, må andre stå opp og ta til motmæle mot brutaliteten. I Høyre er det Tina Bru, Henrik Asheim og Stefan Heggelund som tar ansvar og ber Listhaug slette og beklage. De er unge og det gir håp. Og rett skal være rett: Jan Tore Sanner korrigerte seg da overlevende ungdommer fra Utøya grep inn og fortalte ham hva han hadde gjort. Men han måtte ha hjelp av arbeiderpartiungdom for å forstå.

Nei, dette må vi ikke tåle. Når toppolitikerne i regjeringskvartalet ikke forstår at denne brutale politiske retorikken er ødeleggende, må vi gripe inn og ta til motmæle og minne om det enkle faktum at vi velgere kan frata politikerne både ”politiske pass og politiske borgerskap.” Vi vil ikke råtne på rot. Det er valg i 2021.