Flertallet pekte på Karmsundgata som den beste brannstasjonstomta – Hnytt

Siste:

Dagens brannstasjon i Karmsundgata 59 b. Foto: Berg Eiendom
Dagens brannstasjon i Karmsundgata 59 b. Foto: Berg Eiendom

Flertallet pekte på Karmsundgata som den beste brannstasjonstomta

Flertallet i ekspertutvalget mente dagens brannstasjonplassering i Karmsundgata er bedre enn Industrigata.

BEREDSKAP: Mandag i forrige uke anbefalte brannsjef for Haugaland brann og redning IKS, Dag Botnen, at den nye hovedbrannstasjonen bør ligge i Industrigata, like nord for Byggmakker.

Plassering skapte stor debatt

Under arbeidet med beredskapsanalysen ble ekspertgruppen delt opp i mindre grupper for å se på forskjellige problemstillinger knyttet til den nye beredskapsanalysen. En av gruppene som ble satt ned skulle blant annet se på plasseringen av en ny hovedbrannstasjon. Hnytt vet at nettopp hvor den nye hovedbrannstasjonen skal ligge skapte stor debatt innad i arbeidsgruppa.

Flere kilder som kjenner godt til prosessen bekrefter overfor hnytt at flertallet i arbeidsgruppa pekte på dagens plassering i Karmsundgata som det beste alternativet. Likevel ble tomten i Industrigata fremhevet og valgt i rapporten.

Den foreslåtte tomta til den nye hovedbrannstasjonen. Foto: Googlemaps

– Dokumentasjonene i rapporten viser at brannvesenet vil nå alle objekter med krav til ti minutters utrykningstid fra dagens plassering i Karmsundgata. Innsatstiden er godt innenfor i begge retninger og for oss er det uforståelig at man velger å anbefale et dårligere alternativ. Flertallet i arbeidsgruppa mente også dette, sier en kilde til hnytt.

Kilden påpeker at en plassering av en ny brannstasjon også har et økonomisk perspektiv,

– Desto viktigere er det at den ligger rett. Rapporten viser at det må gjennomføres kompenserende tiltak nord i Haugesund. Fremtidig utbygging vil også få slike krav, og det setter derfor begrensinger på hva og hvilken aktivitet som kan bygges ut nordover. En potensiell utbygger vil fort velge andre tomter og kommuner hvis de unngår fordyrende tiltak. Samtidig vil det trolig koste mindre å både bygge og utbedre nåværende stasjon, fremfor å bygge helt ny et annet sted, opplyser kilden.

Flest utrykninger nordover

Da det ble gjennomført prøveutrykninger i desember for å teste utrykningstiden fra forskjellige tomtealternativer viste disse at man ikke kommer innenfor kravene hvis stasjonen legges i grenseområdet Haugesund/Karmøy. Samtidig viste kart fra 110-sentralen over antall utrykninger de siste årene, at flesteparten av utrykningen som foretaes av brannvesenet i området fra fastlandssiden på Karmøy og Haugesund kommune går mot Haugesund sentrum eller nordover fra dagens plassering i Karmsundgata.

– For meg fremstår det som merkelig at de da velger å trekke brannstasjonen bort fra Haugesund sentrum, der det normalt sett er veldig høy aktivitet. Det er jo helt tydelig at fag ikke har stått i førersetet når plassering av ny hovedbrannstasjon har vært tema og det er jo grunn til å spørre seg på hvilket grunnlag politikerne gir brannsjefen et mandat som er så sterkt politisk styrt, påpeker kilden

Beste plassering innenfor mandatet

Da arbeidet med beredskapsanalysen startet ble det gitt et klart mandat til arbeidsgruppen. Det var å finne den beste tomten innenfor området Raglamyr og Norheim. Det ble samtidig åpnet opp for at arbeidsgruppen kunne peke på andre alternativer dersom det var naturlig å gjøre. Brannsjef Dag Botnen mener Industrigata er en naturlig plassering.

– Innenfor mandatet er gruppa enige om at plasseringen som er pekt på er å se på som det beste alternativet sett fra en faglig ståsted. Valget er også i tråd med det som ble konkludert som den beste faglige plasseringen etter forrige ROS, som hele selskapet bygger på. Det er 230 meter i forskjell på det som den gang ble pekt på som den optimale plassering, sier brannsjef Dag Botnen.

Varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde (V), mener opplysningene om at flertallet heller ville ha Karmsundgata bekrefter at det har gått politikk i avgjørelsen om ny hovedbrannstasjon.

– Hvis dette stemmer viser det at tidligere politiske avgjørelser har overstyrt de brannfaglige vurderingene og at man ikke ønsker en ny lokaliseringsdebebatt. Da vi fattet vedtak om IKS i bystyret var forutsetningen at en ny brannstasjon skulle plasseres utifra faglige vurderinger, sier Vihovde.

De ni eierkommunene i Haugaland brann og redning IKS møtes for å for å diskutere den nye beredskapsanalysen mandag ettermiddag.