Fikk fullt gjennomslag for sin resolusjon om Haugalandspakken – Hnytt

Siste:

Paul A. Sommerfeldt

Fikk fullt gjennomslag for sin resolusjon om Haugalandspakken

Det ble et enstemmig resultat under fylkesårsmøte.

POLITIKK: Under fylkesårsmøte ble det vedtatt 14 resolusjoner og uttalelser. Wenche Lindtner fra Karmøy har blitt nytt styremedlem og Karmøy Senterparti med gruppeleder Tor Asle Grønningen i spissen fikk fullt gjennomslag for sin resolusjon om Hauglandspakken.

Resolusjonen innebærer at regjeringen må kompensere for sine politiske vedtak som svekker Haugalandspakken og andre bompengepakker.

– Vi mener at staten selv må ta kostnadene den påfører Haugalandspakken vår. Stadig nye krav til standarder, nye avgifter på anleggsbransjen og det utvidede bompengefritaket for elbilene gjør at haugalendingens surt innbetalte bompenger forsvinner i alt for stor grad ut i forbindelse med kompromisser og hestehandler innad i regjeringen. Helt greit hvis man fra sentralt hold vil sponse elbilen, men da må det finansieres derfra også, sier gruppeleder i Karmøy SP Tor Asle Grønningen.

Har satt krav

I resolusjonslisten for sakene som ble tatt opp under årsmøtet står det at Haugalandspakken er et spleiselag bestående av lokal innkreving, fylkeskommunale og statlige tilskudd. Bompengepakken ble tvunget frem på grunn av manglende statlig vilje til investering i nødvendig veibygging og trafikksikring i regionen. En rekke av prosjektene som var forutsatt når Haugalandspakken ble, kan ikke bli realisert innenfor de økonomiske rammene som er lagt til grunn. Dette skyldes flere ting, nye statlige krav til veibygging, økte avgifter for anleggsbransjen og prisstigning generelt. I tillegg svekkes økonomien som følger av fritak for el-biler. En stor del av inntektstapene for bompengepakken skyldes direkte politiske føringer fra regjeringen.

Videre står det at om man skal komme i mål med prosjektene i pakken må takstene økes, og i 2018 forventes det at nær halvparten av nybilsalget er el-biler. Ved å gi fritak for bompenger, flytter man byrdene over på næringslivet, pendlere, distriktene og folk som ikke har råd til å kjøpe ny bil. Dette er de samme som i tillegg rammes av regjeringens omlegging av innkreving og rabattstruktur i bompengereformen. Denne har ført til at storbrukere totalt har fått økt økonomisk belastning.

Med det til grunn har det blitt satt noen krav, som i resolusjonen lyder som følger:

– Staten må selv finansiere elbilfordelene.

– Staten må kompensere bompengeselskapene for kostnadsøkningene vedrørende økte statlige avgifter i anleggsbransjen.

– Staten må kompensere bompengeselskapene for kostnader forbundet med nye krav til veistandarder.