Anbefaler ny fylkesveg på Karmøy – Hnytt

Siste:

Oversikt over det anbefalte alternativet
Oversikt over det anbefalte alternativet

Anbefaler ny fylkesveg på Karmøy

KARMØY: Statens vegvesen går inn for det vestlige alternativet for ny fylkesveg 47 mellom Veakrossen og Helganesvegen på Karmøy.

Prosjektet er en del av Haugalandspakken, og forslaget Statens vegvesen har laget til kommunedelplanen legges ut til høring og offentlig ettersyn.

– I planområdet er det mange konflikter. Vi har jobbet mye, og det har vært utfordrende å finne alternativ som tar vare på både miljø, omgivelser og kulturminner. Vi har klart å finne ein trasé/korridor vi kan anbefale, forteller prosjektleiar Bjørn Åmdal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Den planlagte strekningen for ny fylkesveg er på ni kilometer og blir 12,5 meter bred med midtdeler. Det vil bli forbikjøringsfelt i begge retninger. Planen inneholder toplanskryss på Eide, Håvik og Bygnes, samt har en tilknytning til Helganesvegen.

Prisen på det anbefalte alternativet er rundt 1150 millioner kroner.

Oversikt over det anbefalte alternativet