Årets viktigste russeknute – Hnytt

Siste:

Årets viktigste russeknute

I morgen kommer russen fra Kopervik og Åkra på døren din for å fullføre en av årets russeknuter som er å samle inn penger til Krafttak mot kreft.

RUSS: I år går pengene russen samler inn til krafttak mot kreft hvor temaet i år er: senskader – kreftfri, men ikke frisk.

– Vi har store ambisjoner om å samle inn mye penger til denne saken, sier Kaia Leirvik Haga som er russ ved Kopervik Videregående skole.

Går fra dør til dør

Fra klokken fem til syv tirsdag ettermiddag kommer de på dørene til folk for å samle inn pengene.

Med aksjonen i 2018 ønsker Kreftforeningen å rette oppmerksomheten mot den gruppen som har overlevd, men som har store problemer med å bruke begrepet frisk som sin helsetilstand. Det er et stort behov for økt forskning og bedre tilbud til denne gruppen, så det er det russen skal hjelpe til med i år.

Hva går pengene til?

Hundre prosent av de innsamla pengene går til formålet, hvor to tredjedeler går til forskning og den siste delen går til tilbud for pasienter og pårørende.

Om noen ikke har mulighet til å støtte når russen går rundt har de også en digital innsamling her.

Det er også mulig å overføre et beløp på vipps til dette nummeret: 491028