Arbeidsgruppen har fått entydig tilbakemelding på at Karmøy mangler et tidsriktig kulturhus – Hnytt

Siste:

Leder i arbeidsgruppen, Odd Henry Dahle.
Leder i arbeidsgruppen, Odd Henry Dahle.

Arbeidsgruppen har fått entydig tilbakemelding på at Karmøy mangler et tidsriktig kulturhus

Arbeidsgruppen som skal se på om Karmøy trenger et nytt kulturhus holdt orientering i formannskapet mandag.

KULTUR/POLITIKK: I formannskapet mandag presenterte leder for arbeidsgruppen, Odd Henry Dahle, arbeidet som gruppen så langt har gjort.

Gruppen har intervjuet flere kulturpersoner, utøvere, ledere og brukere samt flere og fått innspill fra dem.

Der kom det tydelig frem hva ønsket var.

– Karmøy mangler et tidsriktig kulturhus, sa Dahle til formannskapet om tilbakemeldingene.

– Karmøy kommune er imponerende god på flere områder. Kulturskolen har 1150 elevplasser, men har ikke tilfredsstillende lokaliteter, fortalte Dahle.

Gruppen har vært på besøk hos Stjørdal, Kongsberg og Lillestrøm for å se på deres nye fasiliteter, der Stjørdal, en kommune med 24.000 innbyggere, hadde rundt 600.000 besøkende i sitt kultursenter i løpet av et år.

– Bør plasseres i sentrum

Dahle ønsket ikke å gå mye inn på hvor et nytt kulturhus skal plasseres i kommunen, men hadde likevel en anbefaling etter å ha vært på befaring andre steder.

– Dette er noe som bør plasseres i sentrum av der det blir plassert. Det bør leve og være en plass der folk går. Det vil være med og utvikle sentrum, sa Dahle.

Bør se interkommunalt

Etter presentasjonen sa Tor Kristian Gaard (H) at han hvis man skal gjøre noe så bør en gjøre noe skikkelig, og at en bør heller se interkommunalt enn kommunalt.

Leif Malvin Knutsen (KrF) synes at et nytt kulturhus hadde vært flott, hvis man så bort fra det økonomiske.

– Jeg støtter veldig det som Gaard sier med det perspektivet som går på regionalt samarbeid for å løse dette behovet. Det burde blitt tatt med i sluttarbeidet som dere nå skal inn i, sa Knutsen, og ønsket samtidig at det ble konkretisert hvor gruppen mener at kulturhuset bør stå.

– Jeg er redd for at dokumentene skal bli liggende hvis en ikke konkretiserer lokasjon, avsluttet Knutsen.

Arbeidsgruppen legger frem endelig rapport i juni i år.

Les mer i førstkommende Karmøynytt.