Styrker innsatsen for barn og ungdom – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Dag Olav Husås

Styrker innsatsen for barn og ungdom

Kommunene Bømlo, Fitjar og Stord går sammen for å gi bedre tilbud til barn og unge som sliter.

BARN: Mange barn og unge i Norge har noe de sliter med, enten det er familierelatert, i skolehverdagen eller på fritidsklubben. Hva de sliter med varierer enormt i alvorlighetsgrad, men tidlig og god hjelp kan hjelp de fleste før det utvikler seg til å bli et stort problem.

Det har nå kommunene Bømlo, Fitjar og Stord tatt konsekvensen av og har nå gått sammen for å bedre tilbudet til barn og unge. Kommunene har tatt i bruk samarbeidsmodellen Bedre Tverrfagleg Innsats (BTI) som metode og arbeidsverktøy.

– BTI gir oss en tydelig struktur for hvordan vi kan yte tidlig innsats og jobba helhetlig dersom vi kjenner en eller annen form for uro for et barn eller en ungdom. BTI-modellen skal resultere i koordinerte og helhetlige hjelpetiltak, gjennom en tydelig oppskrift for framdrift og samhandling mellom hjemmet, ulike tjenester og faginstanser, skriver enhetsleder for forebyggende tjenester i Stord,  Birthe Blokhus, i en pressemelding på vegne av prosjektgruppen

I forbindelse med prosjektet har kommunene fått utviklet en egen web-basert veileder slik at metoden blir mest mulig tilgjengelig for brukeren av BTI-modellen. 

– I denne rettledningen er det laft vekt på et kortfattet og lettfattelig språk, som er enkelt å manøvrere i. Målsettingen har vært å gjøre BTI-modellen transparent og åpen for alle, både ansatte, foresatte, barn og ungdom og andre som finner dette interessant, sier Blokhus.