Ekteparet hørte musekravling mellom etasjene. Nå har retten hevet huskjøpet – Hnytt

Siste:

Arkivfoto
Arkivfoto
Arkivfoto: Scanpix

Ekteparet hørte musekravling mellom etasjene. Nå har retten hevet huskjøpet

Ekteparet trodde de kjøpte drømmeboligen i 2012. Husdrømmen endte imidlertid som et mareritt.

EIENDOM: Da paret punget ut over tre millioner kroner sommer 2012 for huset i Haugesund var de sikre på at de nå hadde kjøpt husdrømmen. Bare noen dager etter overtakelsen ble det imidlertid klart at huset også hadde gjester av den ubudne sorten.

Hørte kravlelyder

Få dager etter innflytting hørte ekteparet kravle- og skrapelyder fra boligens etasjeskiller, i taket over stuen. Paret kontaktet tidligere eier som da kunne opplyse at han hadde hatt mus i boligen tidligere, men at det var flere år siden sist. 

Huseier hadde også under salget krysset av på egenmeldingsskjemaet at han ikke hadde hatt problemer med mus og rotter tidligere. Riktignok hadde eier fortalt at han tidligere hadde fanget totalt fire mus i felle innendørs og to rotter utendørs, i 1993 og 2001, og at han da gjorde tiltak for at gnagere ikke skulle komme inn i boligen.

Nærmere undersøkelser skulle imidlertid vise at dette ikke var tilfellet, og at det hadde vært problemer med gnagere helt siden 1990-tallet. I retten kom det frem at problemet hadde vedvart og vært et problem på et langt senere tidspunkt enn selger gav uttrykk for i sin forklaring – helt inntil 1-3 år før salget. 

Ble ikke kvitt problemet

I retten forklarte ekteparet at de ikke hadde kjøpt eiendommen om de hadde vært klar over problemet.

For å få bukt med problemet inngikk ekteparet en ettårsavtale med AntiCimex. Selskapet gjennomførte en del tiltak og foretok i januar 2015 og februar 2016 flere utbedringer i boligen. Blant annet ble gulvkonstruksjonen revet opp for å finne ut hvor musene tok seg inn i boligen.

Tiltakene viste seg imidlertid ikke å hjelpe og gnagerproblemet fortsatte. Ekteparet mistet tilslutt tålmodigheten og i desember 2017 leverte de inn et krav om å få heve kjøpet. Da hadde de allerede brukt flere hundre tusen kroner på utbedringer for å bli kvitt problemet.

Forsikringsselskapet til den tidligere eieren hevdet i retten at kjøpet burde bli stående selv om paret hadde opplevd problemer. Selskapet mente klagefristen hadde gått ut og at eiendommen ble solgt som den den er. Argumentasjonen til forsikringsselskapet gikk midlertid ikke helt helt hjem hos dommeren, som dømte i ekteparets favør.

Fikk hevet kjøpet

Retten mener selger har opptrådt grovt uaktsom da vedkommende ikke opplyste i egenerklæringen om at det var problemer med mus og rotter i boligen. Retten mente boligens beliggenhet, som er landlig mot friområder med vann og elv, burde tilsi at det kunne være mus og rotter i området. Bevisførselen viser etter rettens oppfatning at dette for øvrig var et problem som ikke lå så langt tilbake i tid som selger har forklart, og at selger i sin forklaring i retten bagatelliserte og begrenset omfanget av gnagerproblemet i boligen.

Samlet sett kom Haugaland tingrett frem til at selger hadde misligholdt opplysningspliktet og at ekteparet kjøpte en bolig de ikke visste hadde problemer med mus og rotter, et problem som de over fem år etter overtakelsen fortsatt ikke er kvitt.

Retten hevet derfor kjøpet og forsikringsselskapet må betale paret tilbake kjøpssummen på 3.050.000 kroner. I tillegg må selskapet betale en erstatning på 500.000 kroner. Ekteparet får også dekket saksomkostningene sine på i underkant av 169.000 kroner.