Måpte da hun så hva formannskapet stemte – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Susan Borg.
Arkivfoto: Susan Borg.

Måpte da hun så hva formannskapet stemte

Susan Borg ønsket at rådmannen skulle utarbeide et saksframlegg til neste formannskapsmøte om statlig finansierings av eldreomsorgen.

POLITIKK: Under formannskapsmøtet mandag ble et oversendelseforslag fra Nina Ve Sæbø tatt opp der hun foreslo at Karmøy kommune søker om statlig finansiering av eldreomsorgen.

Susan Borg viste til en rapport fra Agenda Kaupang der de viste til gode erfaringer fra kommunene som har hatt prøveordningen i ett år.

– Jeg vil gjerne be om og håpe at det er andre som er for at rådmannen kan se nærmere på det. Det viser seg at de har veldig god erfaring med denne ordningen, sa Borg.

Leif Malvin Knutsen (KrF) hadde ikke samme synspunkt som Susan Borg.

– Vi har hatt det oppe som sak tidligere. Jeg ser ikke at det er kommet noen vesentlig nye momenter inne i bildet. Jeg vil foreslå at vi tar denne saken til orientering og at vi ikke bruker mer knappe administrative ressurser på denne saken nå, sa Knutsen.

Borg mente at det har kommet nye momenter i saken, og viste til at de har holdt på med det i ett år.

– Jeg kan til dels forstå at det ble nedstemt forrige gang men her viser de med all tydelighet at det er noe som brukerne, pårørende og ansatte har gode erfaringer med, svarte Borg.

Støtte fra Høyre

Aase Simonsen (H) støttet Borg i at formannskapet kunne be rådmannen utarbeide sak til neste formannskapsmøte.

– Jeg tar ikke standpunkt om vi skal søke statlig finansiering, men jeg ser gjerne at vi får en bedre utredning på det, sa Simonsen.

Tor Kristian Gaard (H) var enig med Simonsen om at en skulle se nærmere på saken.

– Jeg synes det er gammelmodig hvis vi sier at vi ikke vil se på saken og har bestemt oss før det er noen sak. Det er en holdning som gjør at vi ikke kommer noen plass. Om en stemmer ja eller nei er en annen ting, men å se på om dette kan være en bedre finansiering for Karmøy kommune, det synes jeg vi skylder våre eldre, sa Gaard.

Forslaget ble nedstemt, åtte mot tre stemmer.