Nye kontrakter til Eidesvik – Hnytt

Siste:

Viking Queen. Foto: Eidesvik
Viking Queen. Foto: Eidesvik

Nye kontrakter til Eidesvik

HAUGESUND: Eidesvik har inngått kontrakter for forsyningsskipene Viking Prince og Viking Queen.

Viking Prince er tildelt en kontrakt med Deceiper Production Limited for operasjon på britisk sektor i Nordsjøen med oppstart i løpet av februar 2018. Kontraktens varigheten er estimert til ca. 85 dager, melder rederiet i en pressemelding.

– Etter at denne kontrakten er gjennomført vil skipet gå inn på en kontrakt med Norske Shell som skal bore to letebrønner.  Den ene på Tyttebær ved Knarrfeltet og den andre på Coeus ved Ormen Lange feltet, begge i Norskehavet. Med disse to kontraktene vil Viking Prince være beskjeftiget til og med tredje kvartal i 2018, opplyser selskapet.

Viking Queen er tildelt en kontrakt med Saipem for å forsyne deres rørleggingsskip Castorone som skal legge rør fra Johan Sverdrup feltet på norsk sektor i Nordsjøen til Mongstad og Kårstø.

Kontraktens omfang er estimert til mellom 100 og 160 dager der oppstart er satt til mars/april i år.

– Vi er svært glade for å ha sluttet skipene inn på disse kontraktene i en periode der markedet fortsatt er krevende for rederiene uttaler CEO Jan Fredrik Meling i Eidesvik.