Historisk resultat for Haugesund kommune - 142 millioner i pluss – Hnytt

Siste:

Historisk resultat for Haugesund kommune – 142 millioner i pluss

HAUGESUND: Rådmann i Haugesund, Ole Bernt Thorbjørnsen la klokken 13.00 i dag frem foreløpig regnskap fra 2017 som viser et overskudd på 142 millioner kroner. Dette tilsvarer et netto driftsresultat på 5,1 prosent.

– Resultatet for 2017 er betydelig bedre enn godt nok, sa en stolt rådmann da han åpnet presentasjonen.

Se hele presentasjonen på rådhuset

Regnskapet viser et mindreforbruk på 110 millioner kroner som i følge kommunen skyldes god kostnadskontroll, økt rammetilskudd, booppgjøret knyttet til Terrasaken og lavere finansutgifter.

– Størst var mindreforbruket i Helse og omsorg på 17,6 millioner kroner og kan forklares med god kostnadskontroll, lavere sosialstønad og høyere tilskudd. Samlet hadde Oppvekst et mindreforbruk 9,5 millioner kroner. Mindreforbruket kan i hovedsak forklares med lavere utgifter innen barnehagesektoren, opplyser rådmannen.

Et bidrag til det gode resultatet var også en tilbakebetaling fra Terra-boet på 18,5 millioner kroner.

– Det er mange lyspunkter i driftsregnskapet. Summen av resultatet viser at den omstillingen som er gjennomført de siste årene har gitt resultater, sier Thorbjørnsen.

Formannskapet og bystyret i Haugesund behandler regnskap og årsmelding i mai/juni.