Rekordår for Haugesund Cargo Terminals – Hnytt

Siste:

Foto: Karmsund havn
Foto: Karmsund havn

Rekordår for Haugesund Cargo Terminals

Aldri før har så mye gods passert over Karmsund havn sitt anlegg på Husøy.

GODSTRAFIKK: Havnesjef Tore Gautesen har all grunn til å smile når han ser trafikktallene for 2017 for Karmsund havn. Sammenlignet med 2016 ble fjoråret et rekordår, spesielt for containertrafikken.

Øker mest

Totalt passerte 28.000 TEU (20ft containere) over kaianleggene i 2017, en vekst på 34 prosent sammenlignet med året før. 28.000 containere av denne størrelse n tilsvarer en rekke fra Haugesund til Haukeli, i overkant av 17 mil.

– Karmsund havn er dermed en av havneområdene i Norge som øker mest i dette segmentet. Noen av årsakene til den høye veksten er økning i produksjonen hos den lokale industrien, overføring av gods fra vei til kjøl og en styrking av havnens linjetilbud, sier havnedirektør Tore Gautesen i en pressemelding.

Bare på få år har havneområdet opplevd en eksplosiv vekst inne containertrafikken. I 2103 gikk det 6.900 TEU over havneområdet.

Også innenfor fisk opplever havneområdet en solid økning. I 2017 var det en økning på 39 % losset fisk sammenlignet med 2016.

Fortsatt vekst i 2018

– Vi satte oss et mål om 28.000 TEU over havneområdet i 2017. Når vi nå oppnår dette, skyldes det godt arbeid blant både rederier, speditører og vareeiere. I 2018 sikter vi samlet mot 35.000 TEU. Det er svært gledelig å se utviklingen på Haugesund Cargo Terminals på Husøy, og det viser igjen at utvidelsen av HCT kommer på riktig tidspunkt, sier Gautesen.

Mot slutten av 2018 håper Gautesen å åpne første del av det som blir Norges mest effektive containerterminal. Havneområdet vil da være100 prosent dedikert til containertrafikken.

– Vi øker dessuten ro-ro kapasiteten betydelig og får to ro-ro ramper og et større område for oppstilling av rullende gods. Havnens ambisjon er å være et av de viktigste godsknutepunktene i Nordsjøen og den betydelige veksten vi ser i containertrafikken er med på å gi fart til ambisjonen, sier havnedirektøren.

Trafikkveksten de siste årene fordeler seg slik: